Fórum cestovního ruchu ČR podporuje zvyšování kvality služeb v oblasti cestovního ruchu

Fórum cestovního ruchu ČR si je vědomo důležitosti v přístupu ke kvalitě služeb, a to i v oblasti cestovního ruchu. Své odborné znalosti proto nabízí nejen při opětovném rozvoji Českého systému kvality služeb, ale také na Slovensku, které je na prahu samotné realizace.

Nejvyšší soud ČR o odpovědnosti cestovní kanceláře za škodu na věcech vnesených do ubytovacích prostor v rámci zájezdu

Občanský zákoník rozlišuje mezi různými druhy povinností k náhradě škody. Jednou z nich je povinnost cestovní kanceláře nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením smlouvy o zájezdu. Jinou je povinnost ubytovatele nahradit škodu na věcech vnesených do ubytovacích prostor. Nejvyšší soud ve svém nedávném rozsudku ze dne 30. 3. 2016 vysvětlil jak spolu tyto dvě povinnosti k náhradě škody souvisí v případě, že došlo k odcizení věcí klienta z hotelu v průběhu zájezdu.

 • 1.7.2016
 • Martina Košlíková

Pozor na dovoz suvenýrů. Návrat z dovolené by se vám mohl prodražit

(30. června 2016) Pokud si z dovolené plánujete přivézt suvenýr pro sebe a své blízké, pečlivě přemýšlejte, co to bude. Když v kufru povezete exempláře chráněných rostlin a živočichů, jejich částí ale i výrobků z nich, mohl by se váš návrat prodražit. Proto si předem zjistěte, co se z jednotlivých zemí smí a nesmí vyvážet. Nezákonný vývoz vám na hranicích může způsobit značné problémy.

 • 30.6.2016
 • Martina Košlíková

Muzeum hlavního města Prahy zpřístupnilo přízemí a foyer hlavní budovy muzea bezbariérovým vstupem

Muzeum hlavního města Prahy zpřístupnilo přízemí a foyer hlavní budovy muzea bezbariérovým vstupem. Bezbariérový vstup se nachází v zadní části budovy a navazuje na přízemí s dětským muzeem a Langweilovou hernou. Pro bezbariérový vstup do foyer muzea byly naistalovány plošiny. Foyer tak nabízí možnost prohlédnout si expozice Pravěká a Středověká Praha a sály s krátkodobými výstavami i osobám s nejrůznějšími typy omezení. Nachází se zde také muzejní obchod se suvenýry a publikacemi z edice Muzea hlavního města Prahy. hlavní budova Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8

 • 27.6.2016
 • Martina Košlíková

FCR ČR uspořádalo pro své členy odborný seminář na téma„Elektronická evidence tržeb“

Fórum cestovního ruchu ČR uspořádalo za velké účasti více jak 100 nejrůznějších subjketů v cestovním ruchu odborné školení k Elektronické evidenci tržeb.

 • 22.6.2016
 • Martina Košlíková

Turisté z Ruska ovlivní sezonu v evropských přímořských destinacích

(Praha 25. květen 2016) Právě začínající hlavní turistickou sezonu ovlivní v mnoha evropských přímořských destinacích i turisté z Ruska. To je dáno zejména změnou preferencí po posledních událostech z loňského roku. Podle průzkumů Asociace cestovních kanceláří České republiky mezi preferované destinace budou patřit oblíbené jihoevropské státy, tak jako u mnohých Čechů, kteří vyrazí za mořem.

 • 25.5.2016
 • Martina Košlíková

ADR a ODR klauzule do všeobecných obchodních podmínek

Novela zákona o ochraně spotřebitele po všech prodávajících vyžaduje, aby informovali své zákazníky z řad spotřebitelů o alternativních způsobech řešení sporů ze smluv, které uzavírají  (alternative dispute resolution clause - ADR klauzule). Tato povinnost nabyla účinnosti 1. 5. a od toho okamžiku je také kontrolována ze strany České obchodní inspekce. V účinnosti je rovněž nařízení EU o řešení spotřebitelských sporů online (online dispute resolution clause - ODR klauzule), podle kterého mají prodejci prodávající služby na internetu povinnost informovat své klienty o existenci online platformy pro řešení spotřebitelských sporů.V souvislosti s uvedeným jsou cestovní kanceláře i cestovní agentury povinny provést úpravu svých všeobecných obchodních podmínek a rovněž informací na webových stránkách.

 • 12.5.2016
 • Martina Košlíková
Hledání členů

Asociace cestovních kanceláří České republiky je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou s působností po celém území ČR.“

Přidejte se k nám

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: