Představení asociace

Posláním ACK je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Asociace se angažuje při kultivování českého trhu cestovního ruchu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a je v tomto směru partnerem a připomínkovým místem pro orgány státní moci a správy. ACK podporuje dobré jméno a úroveň českého cestovního ruchu, zasazuje se proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice. (podrobněji stanovy)

Asociace zastupuje zájmy členů:

  • při jednáních s ministerstvy, zvl. s ministerstvem pro místní rozvoj, financí, MPO
  • při jednáních v příslušných výborech Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR,
  • při jednáních týkajících se cestovního ruchu na Magistrátu hl.m.Prahy, resp. dalších regionálních úřadech
  • při jednáních na České centrále cestovního ruchu a se zahraničními centrálami NTO
  • v Agency Program Joint Council IATA
  • v mezinárodních a evropských organizacích cestovního ruchu
  • ve styku s obdobnými národními svazy vtuzemsku i vzahraničí

Asociace cestovních kanceláří ČR je platformou pro komerční spolupráci cestovních kanceláří a agentur navzájem, jakož i pro spolupráci cestovních kanceláří a agentur s dodavateli a odběrateli služeb. Příležitostí pro rozvíjení vzájemné spolupráce členů jsou jednak sekce (viz organizační struktura), jednak pravidelná měsíční setkání členů formou Klubových dnů a konečně i každoroční Valné shromáždění. Kontakty na dodavatele i odběratele služeb z ČR i zahraničí zprostředkovává sekretariát ACK na základě adresářů aj. databází. Konkrétní nabídku svých produktů prezentují jednotliví členové ACK sami, Asociace nabízí jednotlivým zájemcům pomoc při orientaci v široké nabídce teritoriálního i programového zaměření jednotlivých cestovních kanceláří a agentur.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři