Podmínky členství

Základním kriteriem členství je kvalita cestovní kanceláře, resp.agentury z hlediska profesionální úrovně, serióznosti a etiky podnikání. Členství je dobrovolné a rovnocenné bez ohledu na velikost cestovní kanceláře, resp. agentury.

Řádným členem ACK ČR se mohou stát cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, jež jsou podle právních předpisů ČR oprávněny podnikat v České republice a které souhlasí s cíli a stanovami Asociace a splňují další podmínky stanovené Valnám shromážděním Asociace. 

Uchazeč o řádné členství v Asociaci musí splňovat jeden z následujících požadavků:

  • je držitelem koncese provozování cestovní kanceláře,
  • provozuje cestovní agenturu, a to po dobu alespoň 3 měsíců.


Přidruženým členem se mohou stát české i zahraniční subjekty z navazujících oblastí dopravy, ubytování, rezervačních systémů a zpracování dat, propagace a výstavnictví, odborného školství, pojišťovnictví apod., které se ztotožňují s cíli a stanovami ACK ČR. Doporučení se nevyžaduje.Přidružení členové mají všechna práva s tím, že mají hlas poradní.


Výše příspěvků je pro řádné i přidružené členy stejná a činí pro rok 2020:

jednorázový vstupní příspěvek 1.000 Kč + roční platby členů složené z členského příspěvku a úhrady smluvní ceny za služby poskytované všem členům ve výši odstupňované podle velikosti organizace:

velikost organizace
platba
celkem
z toho
členský příspěvek
z toho
úhrada za služby
do 2 pracovníků 5.000 Kč + DPH 1.500 Kč 3.500 Kč + DPH
3 - 10 pracovníků 7.000 Kč + DPH 2.100 Kč 4.900 Kč + DPH
11 - 25 pracovníků 14.000 Kč + DPH 4.200 Kč 9.800 Kč + DPH
nad 25 pracovníků 21.000 Kč + DPH 6.300 Kč 14.700 Kč + DPH

O přijetí za člena rozhoduje představenstvo po měsíční čekací lhůtě pro vyjádření členů ACK k žádajícímu subjektu.

 

V případě, že máte zájem stát se členem asociace, kontaktujte prosím sekretariát o přihlášku.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři