Struktura asociace

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ACK ČR

ACK ČR byla založena jako první profesní sdružení cestovních kanceláří v ČR v srpnu 1990, v současné době sdružuje 196 cestovních kanceláří a agentur a 80 přidružených členů z navazujících oborů dopravy, veletrhů a propagace, odborného školství, pojištění a zpracování dat.

V čele ACK je volené představenstvo, předsedou představenstva ACK ČR je RNDr. Ladislav Havel, CK Ciao..., místopředsedy jsou Petr Krč, ATIS a Mgr. Zdeněk Kříž, SIAM Travel, místopředsedkyně PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, Jomys, Lenka Viková, Canaria Travel, a místopředsedou pro vnější vztahy pak Jan Papež.

Činnost Asociace zabezpečuje v souladu se stanovami, usneseními Valných shromáždění Asociace, programem činnosti a rozhodnutími Představenstva Asociace placený sekretariát Asociace, v jehož čele stojí výkonný ředitel Asociace, Michal Veber.

Ke společnému řešení problémů podle profesní orientace členů slouží tyto sekce:

touroperátorská sekce, jejímiž hlavními tématy je smluvní spolupráce touroperátor-retailer, promítnutí požadavků zákona č.159/99 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
do praxe, zákon na ochranu spotřebitele, uvádění a způsob inzerování cen zájezdů, ochrana osobních údajů, dvoj i vícestranná spolupráce při realizaci zájezdů (vytěžování dopravních prostředků atp.),
předsedou sekce je Zdeněk Kříž, Siam Travel, E-mail

V rámci touroperátorské sekce funguje Pracovní skupina lodní a okružní dopravy, jejímž cílem je kooperace zástupců lodních společností a cestovních agentur/kanceláří nabízející tento produkt.

sekce incomingové a kongresové turistiky, jejímiž hlavními tématy je problematika spolupráce s dodavateli služeb a propagace členů návazně na propagaci CR ČR vč. workshopů a veletrhů v ČR i v zahraničí, spolupráce při propagaci členů návazně na propagaci ČR jako klasické kongresové destinace a specializované vzdělávání pro tuto oblast turistiky,
předsedou sekce je Karel Výrut, D.I.R. Bohemia E-mail

IATA sekce prodejců letenek, která řeší problematiku akreditovaných IATA agentur, hájí jejich zájmy ve vztahu k leteckým dopravcům a zastupuje členy v APJC,
předsedou sekce je Jan Štilec, Fly United E-mail

internetová sekce, která je určena ke sjednocení obsahu a formátu předávaných dat mezi cestovními kancelářemi a cestovními agenturami a k podpoře elektronické komerce v cestovním ruchu,

sekce památek a významných turistických cílů, jejímž hlavním úkolem je propojení činnosti cestovních kanceláří a agentur, které se věnují domácímu cestovnímu ruchu a příjezdové turistice, s vedením jednotlivých památek a turistických cílů,
předsedkyní sekce je PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, TYRKYS, škola podnikání v cestovním ruchu, sro, JOMYS, tourist centrum, s.r.o. E-mail

vzdělávací komise zabývající se propojením praxe a požadavků podnikatelů v cestovním ruchu se středními a vysokými odbornými školami,
předsedkyní komise je PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová E-mail

sekce domácího cestovního ruchu, která sleduje vývoj a trendy na poli cestování našich občanů po České republice,
předsedou sekce je Petr Krč, ATIS E-mail

sekce dopravní & okružních jízd, která byla založena za účelem řešení problémů souvisejících nejen s hromadnou dopravou turistů, ale i dalšími druhy přepravy,
předsedou sekce je Richard Bílý, Best Tour Praha E-mail


výstavní výbor, jedná s organizátory veletrhů a připravuje zvýhodněné podmínky pro účast členů ACK ČR.

komise česko-ruské spolupráce v cestovním ruchu, řeší aktuální problémy při rozvoji spolupráce na poli cestovního ruchu mezi Českou republikou a Ruskem,

Každá členská organizace ACK ČR může působit v každé sekci podle své orientace a v případě společného zájmu více členů je možné i založit sekci další.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři