Výhody členství

Smyslem sdružování cestovních kanceláří (CK) a cestovních agentur (CA) jakož i subjektů z příbuzných oblastí v ACK ČR je:

1. vytváření vhodného podnikatelského prostředí v oblasti CR

ACK tím, že zastupuje celé spektrum cestovních kanceláří a agentur od malých po největší představuje pro státní orgány i profesní české i mezinárodní organizace reprezentativního partnera jak co do struktury tak i co do váhy na trhu.
Rovnost hlasů velkých a malých CK a CA umožňuje malým a středním CK a CA, aby jejich zájmy nebyly opomíjeny, ale naopak dosahovat synergického efektu využitím strategické váhy i profesního zázemí velkých subjektů.

 • spolupůsobí při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a vyjadřuje se k hospodářské politice státu a územních orgánů v tomto směru
 • hájí a zastupuje zájmy členů
 • při jednáních s ministerstvy, zvl. s ministerstvem pro místní rozvoj, ministerstvem financí, MPO,
 • při jednáních v příslušných výborech Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR,
 • při jednáních týkajících se cestovního ruchu na Magistrátu hl.m.Prahy, resp. dalších regionálních úřadech,
 • při jednáních na České centrále cestovního ruchu a se zahraničními centrálami NTO
 • v Agency Program Joint Council IATA
 • v mezinárodních a evropských organizacích cestovního ruchu
 • bojuje proti nekalé konkurenci a nelegálnímu podnikání
 • zastupuje zájmy členů ve vztahu k profesním sdružením v oblasti služeb CR
 • spolupracuje s odbornými školami při formování profesních pracovníků CR

2. rozvíjení informovanosti a profesní prestiže členů, platforma pro komerční spolupráci

 • vypracovává doporučené vzorové dokumenty (např. smlouvy s hotelem + voucher, osnova informace v katalogu, cestovní smlouvy a všeobecných podmínek CK, smlouvy touroperátor-prodejce aj.)
 • v rámci sekcí řeší problémy a společný postup podle zaměření CK a CA (viz organizační struktura)
 • zasílá členům nejméně jednou měsíčně Zpravodaj s informacemi z jednání i informacemi z oblasti cestovního ruchu v ČR i v zahraničí, k nimž členové mohou zdarma přidat svoji nabídku a sdělení zajímavá pro většinu členů
 • pořádá pravidelná měsíční neformální setkání členů - Klubové dny - spojená s nabídkou z oblasti CR, diskusí k aktuálním tématům, příp. vzájemnou nabídkou produktu mezi členy
 • zajišťuje konzultace ohledně výkladu zákona č.159/99 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
 • spolupracuje se zahraničními asociacemi (získává adresáře jejich členů a předává adresář členů ACK), zahraničními centrálami CR a zahraničními zastupitelstvími v ČR
 • organizuje fam-tripy pro vedoucí pracovníky CK a CA k poznání méně známých oblastí CR v zahraničí
 • zprostředkovává vzájemnou informovanost členů o zkušenostech s neseriozními dodavateli a odběrateli služeb
 • vede databanku členských cestovních kanceláří a agentur i přidružených členů, shromažďuje statistiky cestovního ruchu vydávané ČSÚ, resp. ČCCR
 • provozuje interní virtuální burzu členů s nabídkami zájezdů, letecké a autokarové charterové dopravy a ubytovacích kapacit v ČR

3. společná propagace, práce s veřejností a se sdělovacími prostředky

 • prezentuje ACK a členské organizace na veletrzích CR, zastupitelských úřadech, Českých centrech a zahraničních zastoupeních ČCCR a ČSA
 • svolává a účastní se tiskových konferencí, propaguje a hájí zájmy členů ve sdělovacích prostředcích vč. vyvracení fám, pomluv a polopravd
 • podává informace o členech a jejich nabídce potenciálním obchodním partnerům i zákazníkům, členství v ACK je uznávaným argumentem při výběrových řízeních na dodavatele turistických služeb, zvl. v oblasti kongresové a incentivní turistiky
 • poskytuje členským organizacím své logo - členství v ACK je českou veřejností vnímáno jako známka důvěryhodnosti cestovní kanceláře, resp. cestovní agentury
 • radí potenciálním klientům, která členská cestovní kancelář, resp. agentura má v nabídce oblast jejich zájmu a provozuje v tomto směru vyhledávací systém v seznamu členských CK a CA na těchto www stránkách
Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři