Nejvyšší soud definitivně vyřešil spory klientů a pojišťoven o vrácení plné ceny zájezdu

Již v roce 2012 vznikly první spory mezi klienty cestovních kanceláří, kteří dostali po úpadku své cestovní kanceláře od její pojišťovny vyplaceno jen několik procent nebo nic ze zaplacené ceny zájezdu. Klientů v této situaci byly opakovaně stovky. Pojišťovny tvrdily, že cestovní kanceláře byly tzv. podpojištěny a sjednaný limit pojistného plnění nedostačoval na úhradu pojistného plnění v plné výši. Klienti naopak tvrdili, že pojišťovna je v jejich případě povinna hradit 100% bez ohledu na sjednaný limit pojistného plnění. Dnes již konečně víme, že pravdu měli klienti. Potvrdily to všechny soudní instance v této zemi - naposledy v lednu 2017 i Nejvyšší soud.

 • 28.2.2017
 • Martina Košlíková

Jaká změna smlouvy o zájezdu zakládá zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy a jaká ještě ne?

Jedním z problémů, kterému se nevyhne žádná cestovní kancelář, je náhlý výskyt potřeby změnit po uzavření smlouvy o zájezdu, avšak ještě před jeho zahájením, určitou vlastnost zájezdu. Může se jednat o změnu v termínu či času transportu, změnu v ubytování, stravování, změnu v odborném programu, změnu v průvodcovských službách nebo jakoukoli jinou změnu, kterou přináší barevná praxe. Jelikož různé změny mohou mít různý dopad na práva zákazníků, není s podivem, že bývám v této otázce cestovními kancelářemi často konzultována. V říjnovém okénku se pokusím naznačit základní kritéria, která by cestovní kancelář měla vzít v úvahu při posouzení, jaké dopady bude mít konkrétní změna na její postup vůči zákazníkovi a na právo zákazníka odstoupit od smlouvy.


 • 17.10.2016
 • Martina Košlíková

Nejvyšší soud ČR o odpovědnosti cestovní kanceláře za škodu na věcech vnesených do ubytovacích prostor v rámci zájezdu

Občanský zákoník rozlišuje mezi různými druhy povinností k náhradě škody. Jednou z nich je povinnost cestovní kanceláře nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením smlouvy o zájezdu. Jinou je povinnost ubytovatele nahradit škodu na věcech vnesených do ubytovacích prostor. Nejvyšší soud ve svém nedávném rozsudku ze dne 30. 3. 2016 vysvětlil jak spolu tyto dvě povinnosti k náhradě škody souvisí v případě, že došlo k odcizení věcí klienta z hotelu v průběhu zájezdu.

 • 1.7.2016
 • Martina Košlíková

ADR a ODR klauzule do všeobecných obchodních podmínek

Novela zákona o ochraně spotřebitele po všech prodávajících vyžaduje, aby informovali své zákazníky z řad spotřebitelů o alternativních způsobech řešení sporů ze smluv, které uzavírají  (alternative dispute resolution clause - ADR klauzule). Tato povinnost nabyla účinnosti 1. 5. a od toho okamžiku je také kontrolována ze strany České obchodní inspekce.

V účinnosti je rovněž nařízení EU o řešení spotřebitelských sporů online (online dispute resolution clause - ODR klauzule), podle kterého mají prodejci prodávající služby na internetu povinnost informovat své klienty o existenci online platformy pro řešení spotřebitelských sporů.V souvislosti s uvedeným jsou cestovní kanceláře i cestovní agentury povinny provést úpravu svých všeobecných obchodních podmínek a rovněž informací na webových stránkách.

 • 12.5.2016
 • Martina Košlíková

Povinné zapojení CK a CA do mimosoudního řešení sporů

Právě schvalovaná novela zákona o ochraně spotřebitele zavádí spotřebiteli právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Jak se ustanovení novely dotknou práce cestovních kanceláří a agentur, s čím počítat a na co nezapomenout.  

 • 30.11.2015
 • Eva Mráčková

Ochrana cestovní kanceláře nebo cestovní agentury jako slabší smluvní strany

Termín „slabší smluvní strana“ má svůj význam nejen ve vztazích B2C, ale i ve vztazích B2B;  za jakých okolností může být cestovní agentura nebo cestovní kancelář pravděpodobně slabší smluvní stranou, jaká práva jí z toho postavení plynou a jaké jsou následky zneužití jejího slabšího postavení.

 • 9.10.2015
 • Eva Mráčková

Ochrana CK nebo CA jako slabší smluvní strany

Termín „slabší smluvní strana“ má svůj význam nejen ve vztazích B2C, ale i ve vztazích B2B. Za jakých okolností může být cestovní agentura nebo cestovní kancelář pravděpodobně slabší smluvní stranou, jaká práva jí z toho postavení plynou a jaké jsou následky zneužití jejího slabšího postavení.

 • 10.9.2015
 • Eva Mráčková
Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři