Nejvyšší soud ČR o odpovědnosti cestovní kanceláře za škodu na věcech vnesených do ubytovacích prostor v rámci zájezdu

Občanský zákoník rozlišuje mezi různými druhy povinností k náhradě škody. Jednou z nich je povinnost cestovní kanceláře nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením smlouvy o zájezdu. Jinou je povinnost ubytovatele nahradit škodu na věcech vnesených do ubytovacích prostor. Nejvyšší soud ve svém nedávném rozsudku ze dne 30. 3. 2016 vysvětlil jak spolu tyto dvě povinnosti k náhradě škody souvisí v případě, že došlo k odcizení věcí klienta z hotelu v průběhu zájezdu.

 • 1.7.2016
 • Martina Košlíková

ADR a ODR klauzule do všeobecných obchodních podmínek

Novela zákona o ochraně spotřebitele po všech prodávajících vyžaduje, aby informovali své zákazníky z řad spotřebitelů o alternativních způsobech řešení sporů ze smluv, které uzavírají  (alternative dispute resolution clause - ADR klauzule). Tato povinnost nabyla účinnosti 1. 5. a od toho okamžiku je také kontrolována ze strany České obchodní inspekce. V účinnosti je rovněž nařízení EU o řešení spotřebitelských sporů online (online dispute resolution clause - ODR klauzule), podle kterého mají prodejci prodávající služby na internetu povinnost informovat své klienty o existenci online platformy pro řešení spotřebitelských sporů.V souvislosti s uvedeným jsou cestovní kanceláře i cestovní agentury povinny provést úpravu svých všeobecných obchodních podmínek a rovněž informací na webových stránkách.

 • 12.5.2016
 • Martina Košlíková

Povinné zapojení CK a CA do mimosoudního řešení sporů

Právě schvalovaná novela zákona o ochraně spotřebitele zavádí spotřebiteli právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Jak se ustanovení novely dotknou práce cestovních kanceláří a agentur, s čím počítat a na co nezapomenout.  

 • 30.11.2015
 • Eva Mráčková

Ochrana cestovní kanceláře nebo cestovní agentury jako slabší smluvní strany

Termín „slabší smluvní strana“ má svůj význam nejen ve vztazích B2C, ale i ve vztazích B2B;  za jakých okolností může být cestovní agentura nebo cestovní kancelář pravděpodobně slabší smluvní stranou, jaká práva jí z toho postavení plynou a jaké jsou následky zneužití jejího slabšího postavení.

 • 9.10.2015
 • Eva Mráčková

Ochrana CK nebo CA jako slabší smluvní strany

Termín „slabší smluvní strana“ má svůj význam nejen ve vztazích B2C, ale i ve vztazích B2B. Za jakých okolností může být cestovní agentura nebo cestovní kancelář pravděpodobně slabší smluvní stranou, jaká práva jí z toho postavení plynou a jaké jsou následky zneužití jejího slabšího postavení.

 • 10.9.2015
 • Eva Mráčková

Účinnost smlouvy

Vznik smlouvy a účinnost smlouvy nemusí nastat ve stejném okamžiku. Právní okénko specifikuje, proč je to pro cestovní kancelář důležité a jak postupovat. 

 • 1.7.2015
 • Eva Mráčková

Obsah katalogu je závazným návrhem na uzavření smlouvy

Občanský zákoník nově obsahuje speciální pravidla pro nabídku učiněnou při podnikatelské činnosti reklamou nebo v katalogu. Praktický dopad pro cestovní kanceláře a jak postupovat.

 • 8.6.2015
 • Eva Mráčková
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři:

 COT Business