Jaká změna smlouvy o zájezdu zakládá zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy a jaká ještě ne?

Tisk Email

Jedním z problémů, kterému se nevyhne žádná cestovní kancelář, je náhlý výskyt potřeby změnit po uzavření smlouvy o zájezdu, avšak ještě před jeho zahájením, určitou vlastnost zájezdu. Může se jednat o změnu v termínu či času transportu, změnu v ubytování, stravování, změnu v odborném programu, změnu v průvodcovských službách nebo jakoukoli jinou změnu, kterou přináší barevná praxe. Jelikož různé změny mohou mít různý dopad na práva zákazníků, není s podivem, že bývám v této otázce cestovními kancelářemi často konzultována. V říjnovém okénku se pokusím naznačit základní kritéria, která by cestovní kancelář měla vzít v úvahu při posouzení, jaké dopady bude mít konkrétní změna na její postup vůči zákazníkovi a na právo zákazníka odstoupit od smlouvy.


Celý článek je dostupný pouze členům asociace.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: