Výpověď smlouvy dodavatelem a její následky

Zatímco ochraně zákazníků cestovních kanceláří věnuje občanský zákoník velkou pozornost, cestovní kancelář ve vztazích se svými dodavateli  občanský ani obchodní zákoník zvláště nechrání. O to větší pozornost musí cestovní kancelář věnovat obsahu smluv, které se svými dodavateli uzavírá. V případě dlouhodobých závazků je vhodné upravit ve smlouvě způsob její výpovědi. I v případě, že ve smlouvě není upraven způsob její výpovědi, platí, že lze vypovědět každou smlouvu ...

 • 24.1.2013
 • Lenka Čechurová

Nejvyšší soud a spor o zkaženou dovolenou

V říjnu loňského roku uveřejnily mnohé zpravodajské servery zprávu s titulkem „Rodina po šesti letech vyhrála spor o zkaženou dovolenou v Řecku“. Podstatou byla informace, že Nejvyšší soud měl definitivně rozhodnout, že klienti cestovní kanceláře, kteří absolvovali dovolenou, kterou přerušily rozsáhlé požáry, mají nárok na vrácení většiny peněz. Cílem tohoto okénka je informovat o skutečném obsahu rozhodnutí Nejvyššího soudu a o jeho praktických dopadech na obdobné kauzy. Zastavíme se rovněž u povinností cestovní kanceláře v případě mimořádných událostí jakými jsou právě např. požáry.

 • 17.12.2012
 • Lenka Čechurová

Odepření nástupu na palubu letadla

Soudní dvůr Evropské unie řešil výklad nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu. Konkrétně šlo o to, které všechny případy lze podřadit pod pojem „odepření nástupu na palubu“, s nímž nařízení spojuje konkrétní nároky cestujících.

 • 12.11.2012
 • Lenka Čechurová

Bez zbytečného odkladu

výklad pojmu "bez zbytečného odkladu" v žádném slovníku nenajdete. Existují ovšem situace, kdy je bezodkladné jednání vyžadováno zákonem. V tomto právním okénku se zaměříme na to, v jakých situacích ukládá zákon cestovní kanceláři povinnost jednat „bez zbytečného odkladu“ a co to přesně znamená.

 • 8.10.2012
 • Lenka Čechurová

Vliv doporučení MZV na cesty na jednání cestovní kanceláře

Doporučení MZV, jak už název napovídá, nejsou pro cestovní kanceláře závazná, přesto mají na jejich jednání dopad. V právním okénku se dozvíte, jaké mohou být tyto dopady v jednotlivých typech případů.

 • 10.9.2012
 • Lenka Čechurová

Švarcsystém v cestovním ruchu

V právním okénku se rozebírá, co to švarcsystém je, kým je kontrolován, jak je jeho zjištění sankcionováno a na základě jakých znaků lze v praxi usuzovat na to, zda konkrétní výkon činnosti už je nebo naopak ještě není švarcsystémem.

 • 4.6.2012
 • Lenka Čechurová

DPH při koupi dopravy pro CK od dopravce

Soudní dvůr Evropské unie objasnil, zda se na služby poskytované přepravní společností cestovním kancelářím vztahuje obecný režim DPH, který umožňuje provést odpočet DPH, anebo zvláštní režim pro cestovní kanceláře, který odpočet neumožňuje.

 • 10.5.2012
 • Lenka Čechurová
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: