Předseda ACK ČR jednal s novým ministrem

Předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky pan Viliam Sivek se setkal s ministrem pro místní rozvoj panem Kamilem Jankovským. Pan Sivek informoval pana ministra Jankovského o činnosti ACK, jako nejvýznamnějšího profesního sdružení v oboru, působícího již 20 let a zastupujícího téměř 90% trhu. Nabídl součinnost asociace při pojmenování a řešení hlavních problémů oboru, protože asociace disponuje odborným potenciálem, zahrnujícím všechny typy podnikání v cestovním ruchu, a to nejen v činnosti cestovních kanceláří, ale i v dalších oborech, zastoupených přidruženým členy asociace.

Oba představitelé se shodli na tom, že cestovní ruch je oborem s velkým významem pro ekonomiku České republiky a zároveň je oborem, který má obrovský potenciál růstu. V současné době se cestovní ruch podílí na celkové produkci ČR 5,6% a na příjmech státního rozpočtu dokonce 6,9%. Cestovní ruchu je také velmi významným zaměstnavatelem, který 7,4% na celkové zaměstnanosti dokonce zaměstnává 2,5x více lidí než zemědělství.

Hlavními problémy oboru, rozvoje a efektivnějšího využití potenciálu cestovního ruchu jsou především účelné vynakládání prostředků investovaných do rozvoje regionů, koordinace pravidel pro tyto investice na ose stát-region-podnikatelé, efektivní využití a zaměření financí určených na státní propagaci a marketing, nejasná legislativa, umožňující šedé a černé podnikání v oboru a v neposlední řadě i otázka kvality služeb a ochrana spotřebitele.

Ministr přislíbil otevřený dialog, pomoc a podnikatelský přístup, který by zajistil dynamiku do rozvoje cestovního ruchu.

 Praha, 17.srpna 2010

Kontakt: Jan Papež, místopředseda, jan.papez@ackcr.cz , mobil: 603535989

 

 

Zpoplatnění systému ESTA pro cesty do USA

Od 4. září 2010 bude zpoplatněno získání oprávnění ESTA (Electronic System for Travel Authorization) pro cesty do USA. Podání jedné žádosti bude zpoplatněno částkou 14 USD.

 • 6.8.2010
 • Lenka Čechurová

Zvýšení vstupného do keňských národních parků

Od ledna 2011 se zvýší o 15 USD a 10 USD vstupné do některých parků, a to v měsících, které patří do tzv. hlavní sezóny.  Zvýšené vstupné se bude vybírat pouze v lednu a v únoru, dále pak od července do října.

 • 3.8.2010
 • Michal Veber

Zrušení vyplňování imigračních formulářů v letadlech mířících do USA

Letíte do USA a máte oprávnění ESTA (ELECTRONIC SYSTEM FOR TRAVEL AUTORIZATION)?  V tomto případě již nemusíte v letadle vyplňovat imigrační formulář.

 • 28.7.2010
 • Eva Mráčková

NOVINKY z Pražského hradu

 Od 2.srpna 2010 bude "stará část" katedrály sv. Víta zahrnuta do ceny malého i velkého návštěvnického okruhu. Ve své podstatě se jedná o návrat do systému, který fungoval před pár lety. Turisté, kteří si nekoupí vstupenku, navštíví pouze "novou část" a budou plynule pokračovat k východu.

 • 28.7.2010
 • Lenka Čechurová

Nová opatření na Pražském hradě

Asociace cestovních kanceláří ČR vítá znovu zavedená opatření při návštěvě katedrály Sv. Víta na Pražském hradě. Zpřístupnění staré části katedrály pouze za poplatek bude mít bezesporu nejen ekonomický přínos, ale i regulační dopad a zlepší se tak průchodnost celé katedrály.

 • 27.7.2010
 • Lenka Čechurová

VENEZUELA: Napětí na venezuelsko-kolumbijské hranici

Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje českým občanům cestovat do oblasti venezuelsko-kolumbijské hranice, kde byl vyhlášen nejvyšší stupeň bojové pohotovosti.

 • 27.7.2010
 • Lenka Čechurová
Hledání členů

Asociace cestovních kanceláří České republiky je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou s působností po celém území ČR.“

Přidejte se k nám

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: