Akce a výstavy Památníku Terezín v roce 2014

Tisk Email

Přinášíme Vám přehled akcí a výstav Památníku Terezín na rok 2014 - viz. níže:

AKCE:

Jom ha´šoa - 28.4.2014

Vzpomínková akce na paměť obětem šoa konaná u příležitosti výročí povstání ve varšavském ghettu (19.4. - 16.5.1943)

•    začátek ve 14:00 hod, dvůr před modlitebnou – Dlouhá 17, Terezín

•    spolupořadatel: Federace Židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa

Výročí poslední popravy v Malé pevnosti - 18.5.2014

Položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti.

Největší poprava v dějinách věznice byla provedena 2. 5. 1945. Tehdy přijeli do MP dva úředníci pražského gestapa se seznamem asi 70 vězňů s označením XYZ, kteří byli určeni k likvidaci. Tito vězni, soustředění v cele č. 44 ve IV. dvoře, byli postupně vyvoláváni a předáváni dozorcům. Zpočátku se vězni domnívali, že již budou propuštěni na svobodu, zvláště když o den dříve (1. 5. 1945) došlo k propuštění tuberkulózních vězňů. Teprve salvy, které se začaly ozývat, prozradily, že jde o popravu, jakou věznice zatím nepoznala. Ve zmatku, který nastal, se někteří vyvolávaní vězni nepřihlásili. Popraveno jich nakonec bylo 51, většinou mladých členů levicových odbojových organizací. Společně s nimi byl popraven konfident Jaroslav Fiala, v té době v MP vězněný. Těla popravených byla zpopelněna v krematoriu litoměřického tábora. Jejich popel je dnes uložen pod hlavním pylonem na Národním hřbitově.

 • začátek v 9:00 hod.

Terezínská tryzna 2014 - 18.5.2014

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce

 • začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností
 • pořadatelé: Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, Památník Terezín
 • spolupořadatelé: Ústecký kraj, Město Terezín, Federace Židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena!

Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.

Pietní akt u příležitosti popravy Milady Horákové - 27.6.2014

JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 27. června 1950)

Milada Horáková byla československá politička popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století. Byla jedinou ženou popravenou během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně.

 • v 10:00 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín
 • ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

Tryzna Kever Avot - 21.9.2014

Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích.

 • krematorium na Židovském hřbitově a pietní místo u Ohře
 • začátek v 11 hod. v krematoriu na Židovském hřbitově
 • pořadatel: Federace Židovských obcí v ČR a Pražská židovská obec

Zpřístupnění dalších prostor bývalého kolumbária- 16.10.2014

U příležitosti 73. výročí zahájení deportací Židů z českých zemí a vzniku terezínského ghetta bude veřejnosti zpřístupněna další část prostor bývalého kolumbária, které v době terezínského ghetta sloužilo k ukládání papírových uren s popelem obětí spálených v nedalekém krematoriu.

 • slavnostní otevření proběhne ve 14 hod.

Pietní akt u příležitosti narození Milady Horákové - 22.12.2014

JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 27. června 1950)

Milada Horáková byla československá politička popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století. Byla jedinou ženou popravenou během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně.

 • v 9:30 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevieru, Malá pevnost Terezín
 • ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

VÝSTAVY:

Vykonavatelé zločinů. Represivní aparát SS v Terezíně a Litoměřicích 1940–1945.

(16. října 2013 – 28. února 2014)

- předsálí kina Muzea ghetta

dokumentární výstava -  má přiblížit nejdůležitější momenty působení aparátu SS a hlavní zodpovědné osoby, které se v letech 1940-1945 podílely na brutálním zacházení s židovskými i nežidovskými vězni a jejich vraždění v policejní věznici v terezínské Malé pevnosti, v židovském ghettu v městě Terezín a v pobočném táboře koncentračního tábora Flossenbürg v nedalekých Litoměřicích. Součástí výstavy bude i poválečné stíhání pachatelů těchto zločinů. Výstava prezentuje výsledky dlouhodobého výzkumu prováděného historickým oddělením Památníku Terezín a je dokladem trvalého úsilí o připomínání těchto zločinů.

Vzpomínka na holokaust žije - plakáty (23. ledna – 28. února 2014)

výstava bude zahájena vernisáží 23. ledna 2014 ve 14 hod.

- předsálí kina v Malé pevnosti

plakáty ke Dni památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. leden)

Rodinný tábor (6. – 31. března 2014)

- předsálí kina Muzea ghetta

dokumentární výstava Památníku Terezín k 70. výročí likvidace tzv. Rodinného tábora - V Osvětimi (něm. Auschwitz) v polském Horním Slezsku byl v letech 2. světové války vybudován největší komplex nacistických vyhlazovacích táborů. Jeho součástí byl i tábor Osvětim II – Březinka (něm. Birkenau), který se stal smutně proslulým jako největší tábor vyhlazovací, v němž bylo zahubeno na 1 400 000 lidí, z toho 1 100 000 Židů. Právě do tohoto tábora směřovaly od října 1942 do října 1944 transporty z terezínského ghetta. Mezi zářím 1943 až květnem 1944 byli terezínští vězni umísťováni v tzv. rodinném táboře terezínských vězňů, který byl připravován pro propagandistické využití. Nakonec k tomu nedošlo a vězni z tohoto tábora byli většinou zavražděni v osvětimských plynových komorách. Tato výstava přibližuje především osud vězňů z transportů, kteří přijeli z Terezína do Osvětimi v září 1943 a byli tam zavražděni v noci z 8. na 9. března 1944. Jejich hromadná poprava byla největší masovou vraždou československých občanů v letech nacistické okupace.

Humanita (3. dubna – 31. května 2014)

výstava bude zahájena vernisáží 3. dubna 2014 ve 14 hod.

- předsálí kina v Malé pevnosti

výtvarná výstava studentů SŠOS Teplice

Mark Podwall – For these things I weep (10. dubna – 10. července 2014)

výstava bude zahájena vernisáží 10. dubna 2014 ve 14 hod.

- předsálí kina Muzea ghetta

výtvarná výstava

Vladimír Svoboda – obrazy & Michal Šarše - sochy (17. dubna – 30. června 2014)

výstava bude zahájena vernisáží 17. dubna 2014 ve 14 hod.

- výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti (cela č. 42)

výtvarná výstava

Michal Vystavěl – obrazy (17. dubna – 30. června 2014)

výstava bude zahájena vernisáží 17. dubna 2014 ve 14 hod.

- výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti (cela č. 41)

výtvarná výstava

„Mám se v Terezíně velice dobře…?“ (14. – 30. června 2014)

- předsálí kina v Malé pevnosti

výstava prací zaslaných do výtvarné soutěže Památníku Terezín

Podzimní transporty 1944 – obrazy ze sbírek Památníku Terezín (17. července – 31. října 2014)

výstava bude zahájena vernisáží 17. července 2014 ve 14 hod.

- výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti (cela č. 41 a 42)

výtvarná výstava

Petr Veselý – obrazy (15. července – 15. září 2014)

výstava bude zahájena vernisáží 15. července 2014 ve 14 hod.

- předsálí kina Muzea ghetta

výtvarná výstava

Stauffenberg a „Operace Valkýra“. Atentát na Hitlera z 20. července 1944.

(10. července – 30. září 2014)

výstava bude zahájena vernisáží 10. července 2014 ve 14 hod.

- předsálí kina v Malé pevnosti

dokumentární výstava Památníku německého odboje a Nadace 20. července 1944

Andrew Lass – Rozjímání (25. září 2014 – 28. února 2015)

výstava bude zahájena vernisáží 25. září 2014 ve 14 hod.

- předsálí kina Muzea ghetta

fotografie, kresby, básně

Vzpomínka na holokaust žije – plakáty (pokračování) (1. října 2014 – 15. ledna 2015)

- předsálí kina v Malé pevnosti

plakáty ke Dni památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. leden)

Doplňující a upřesňující informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Památníku Terezín v sekci „Aktuálně-Výstavy“:

http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/aktualne/vystavy-2

 

 

 

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři