Není újma jako újma

Na rozdíl od „ztráty radosti z dovolené“ hrozí CK mnohem větší povinnosti, dojde-li k nemajetkové újmě na přirozených právech. Co to je a na co si dávat pozor ?  

 • 22.9.2014
 • Lenka Čechurová

Změny v obchodním zastoupení od 1. 1. 2014

K 1. 1. 2014 byl zrušen obchodní zákoník. Tím byla zrušena i celá v něm obsažená úprava smlouvy o obchodním zastoupení. Co to znamená?

 • 21.1.2014
 • Lenka Čechurová

Co když agentura prodává zájezdy bez vědomí pořádající CK

Stane se, že cestovní agentura prodá zájezdy cestovní kanceláře a inkasuje od zákazníků peníze bez vědomí pořádající cestovní kanceláře, obvykle s platnou zprostředkovvatelskou smlouvou, ale jsou případy, že i bez ní.Co dělat v takových případech, kdy agentura prodává zájezdy bez vědomí cestovní kanceláře?

 • 15.10.2013
 • Lenka Čechurová

Když zákazník neuhradí včas zálohu nebo cenu zájezdu

Brání občanský zákoník  tomu, aby si cestovní kancelář a zákazník v cestovní smlouvě platně sjednali povinnost zákazníka zaplatit odstupné (storno) pro případ, že zákazník včas nezaplatí cenu zájezdu?

 • 10.9.2013
 • Lenka Čechurová

Nový občanský zákoník – co by měly cestovní kanceláře a agentury vědět

Ani  se nenadějeme a k 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník, o kterém, kromě toho, že místo „cestovní smlouvy“ zavádí „smlouvu o zájezdu“, neví většina cestovních kanceláří skoro nic.Všude se píše o novém „občanském“ zákoníku, je ale nutné vědět, že obsahem nového občanského zákoníku budou také mnohé otázky upravené dosud v „obchodním“ zákoníku. Kromě obchodního zákoníku ruší nový občanský zákoník také zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor a desítky dalších právních předpisů.

 • 9.5.2013
 • Eva Mráčková

Zrušení vstupních lékařských podmínek pro práce kategorie 1 u DPP a DPČ

Kvůli nesmyslné dikci Zákona o specifických zdravotních službách hrozilo, že každý uchazeč o DPP či DPČ, byť i na jeden jediný den, bude muset od 1.4.2013 absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Bez ní nebyl zdravotně způsobilý k výkonu práce. Tato povinnost ...

 • 8.4.2013
 • Lenka Čechurová

Řešení přeshraničních sporů v oblasti cestovního ruchu

PEOPIL a jeho význam při řešení přeshraničních sporů v oblasti cestovního ruchuCestovní kanceláře se z podstaty své podnikatelské činnosti vystavují zvýšenému riziku vzniku sporu s mezinárodním prvkem. V cizině české právo neplatí a český advokát není oprávněn poskytovat právní služby v oblasti práva cizího státu. Co s tím?

 • 5.3.2013
 • Lenka Čechurová
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: