Falešní průvodci a jejich „bezplatné” služby kazí pověst profesionálům i České republice

Tisk Email

FCR ze všech navržených pozměňovacích návrhu vyjadřuje podporu pouze pozměňovacímu návrhu č. 3775 poslance Jana Kubíka, obsahující jeden průkaz s prokázáním kvalifikace a vymezení území - objektů, kde si vlastník nebo správce může sám určit, kdo bude moci provádět. Děkujeme za podporu AMSP!

Praha, 11. prosince 2019. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se ohrazuje proti poskytování průvodcovských služeb nekvalifikovanými průvodci. Nelze dále tolerovat tzv. „bezplatné“ služby průvodce, které jsou ve skutečnosti zákazníky-turisty zaplaceny, a tyto příjmy navíc nejsou v ČR ani zdaněny. Výklad těchto „průvodců“ má často daleko od historických souvislostí, zaměřuje se na okrajová témata či pouhé výseče nedostatečně popisující naši historii a události spjaté s kulturními památkami.

AMSP ČR pokládá dlouhodobě za nezbytné, aby služby průvodců poskytovali pouze profesionálové, kteří prokážou odbornou způsobilost. Poskytování nekvalitních a neodborných průvodcovských služeb je po dlouhá léta neřešeným problémem zejména v centru Prahy, ale i dalších měst v ČR.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny parlamentu ČR bude dnes odpoledne opětovně projednávat návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na změnu živnostenského zákona v oblasti průvodcovských služeb, který má tuto nepřijatelnou situaci vyřešit.

V průběhu dosavadních jednání vzniklo velké množství protichůdných a někdy velmi obtížně srozumitelných pozměňovacích návrhů, které naprosto bořily původní koncepci a smysl změny zákona.

S ohledem na tuto situaci AMSP ČR společně s Fórem pro cestovní ruch, z. s. podporuje pozměňovací návrh č. 3775 poslance Jana Kubíka ke sněmovnímu tisku č. 247 k novele živnostenského zákona.

Návrh požaduje

–          zavedení jednoho druhu průkazu (oproti některým návrhům na více druhů průkazů, jedni bez vzdělání a druzí se vzděláním, které běžný turista nedokáže rozlišit) a

–          vydání průkazu na základě prokázání kvalifikace a nikoli pouze zaplacení poplatku, jak bylo také navrhováno.

Návrh poslance Jana Kubíka také obsahuje možnost vymezení území – objektů, kde si vlastník nebo správce může sám určit, kdo bude moci provádět. Tato výjimka umožní zaměstnat
i brigádníky z řad studentů či důchodců, přičemž vlastník objektu ve vlastním zájmu sám bude dbát na jejich kvalifikaci.

Navržené legislativní řešení již nevyžaduje převedení průvodcovské činnosti do živnosti vázané, a navíc umožňuje splnění kvalifikace také středním vzděláním s maturitní zkouškou a vykonáním tříleté praxe v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. Stávající podnikatelé tak mohou realizovat průvodcovskou činnost i nadále a nebudou tak novelou nijak ohroženi.

Zdroj.

 

Hledání členů

Kalendář akcí

13. prosince 2019
Zasedání Představenstva ACK ČR

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři