Malta Tourist Authority - TMI s.r.o.

Logo Malta Tourist Authority - TMI s.r.o.

přidružený člen

IČ: 26208563
adresa:Spálená 51tel:224 815 378
110 00 Praha 1fax:224 815 379
www:http://www.malta-info.cze-mail:info@malta-info.cz
popis:TMI s.r.o. zastupuje Matskou centrálu cest. ruchu pro ČR. Stará se o její propagaci a marketing.
specializace:propagace a marketing v cestovním ruchu
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: