Celostátní kolegium cestovního ruchu společně řeší problémy oboru

Tisk Email
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Vzájemně se informovat o aktuálních projektech, sdílet zkušenosti, prosazovat společná témata a usilovat o zvýšení významu cestovního ruchu - to jsou hlavní cíle Celostátního kolegia cestovního ruchu. To slučuje několik významných celostátních organizací včetně agentury CzechTourism, MMR ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR nebo Asociace cestovních kanceláří ČR. V druhém roce své existence se chce zaměřit především na koordinaci nových projektů financovaných z evropských fondů.

Celostátní kolegium vzniklo 20. května 2008 v Písku jako platforma pro řešení problémů v cestovním ruchu. Jeho členové se hodlají aktivně podílet na realizaci Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013 a příslušného prováděcího dokumentu ke Koncepci, schváleného vládou ČR. Kolegium usiluje především o zlepšení postavení a zvýšení významu cestovního ruchu jako průmyslového odvětví, které se na tvorbě HDP podílí 3 %.

Na třetí jednání Celostátního kolegia cestovního ruchu v Písku byly 19. května 2009 pozvány všechny významné subjekty působící na celostátní úrovni. K zásadám Kolegia se přihlásila Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace turistických informačních center ČR, Asociace turistických regionů ČR a státní agentura CzechTourism. Dalším účastníkem se ještě před zahájením jednání stalo ministerstvo pro místní rozvoj. Ministr Rostislav Vondruška udělil projektu svou záštitu. Kolegium je stále otevřeno také dalším organizacím s celostátní působností.

Na píseckém jednání byla předsedající organizací kolegia zvolena agentura CzechTourism, zastoupená Pavlem Kosařem, který je pověřen řízením agentury. Posty místopředsedů zaujala Asociace cestovních kanceláři ČR (Michal Veber) zastupující zájmy podnikatelů a Asociace turistických regionů ČR (Michal Vávra) za místní samosprávu.

Společným tématem pro rok 2009 je vzájemné předávání informací o aktuálním stavu a realizaci jednotlivých projektů pro rozvoj cestovního ruchu v rámci turistických regionů, krajů i na národní úrovni a snaha o koordinaci nově připravovaných projektů, které využívají financování z evropských fondů (ROP, IOP atd.).

Více informací:
Veronika Váňová, tajemnice kolegia
tel: 221 580 414
e-mail: vanova@czechtourism.cz

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři