Jak nenarazit v pracovně právních vztazích

Tisk Email

Jak nenarazit v pracovně právních vztazích

Sazby pokut letos silně přitvrdily. Proto ACK ČR soustavně seznamuje členy, jak se vypořádat s novými povinnostmi i se situacemi, kde nejčastěji hrozí riziko. Podnikatelé tak získají rychlý přehled a mají více času na to věnovat se svému poslání.

Po té, kdy ACK ČR v prosinci uspořádala seminář ke kontrolnímu hlášení DPH a počátkem ledna předala členům výpis nových povinností vyplývajících z novely zákona č.159/1999 Sb., zaostřila na únorovém Klubovém dnu hledáček na oblast pracovně právních vztahů. Ty se totiž netýkají jen velkých firem. I malé cestovní kanceláře a agentury mívají pár zaměstnanců – a pokud ne, občas si vypomohou dohodou o pracovní činnosti.

Zákoník práce doznal zásadní změny již v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Další méně nápadné, ale důležité úpravy přináší nejen novela, ale také judikáty týkající se toho, kam až sahá ochrana zaměstnanců a kde naopak má právo na respektování svých zájmů zaměstnavatel.

Na Klubovém dnu ACK ČR, který se konal 3.února v pražském hotelu Kampa, velmi fundovaný lektor Mgr. Vladimír Černý poutavým způsobem s využitím praktických příkladů vyložil, jaké faktické dopady na pracovněprávní vztahy přinesl občanský zákoník a jaké posuny znamená aktuální judikatura v pracovněprávních vztazích. Zároveň přiblížil některé vychytávky, jak co nejlépe eliminovat možnosti zneužití zákona ze strany zaměstnanců a odpovídal na praktické dotazy účastníků, kteří zaplnili sál do posledního místečka.

Povinnosti zaměstnavatele v pracovně právních vztazích jsou doslova minovým polem – a v právních předpisech nelze hledat logiku. Ty je potřeba znát a plnit. Počínaje tím, kdy vlastně vzniká pracovní poměr a jak určující vliv na datum vzniku má vstupní lékařská prohlídka. Zajištění dalších povinných lékařských prohlídek vůbec přijde zaměstnavatele docela draho, jenže pokuta za nezajištění může přijít mnohem dráž: maximální výše je nyní 30 miliónů Kč, takže i kdyby kontrolor zůstal s přihlédnutím k možnostem podnikatele v dolní polovici, může to pořád znamenat nenahraditelnou ztrátu.

Zajímavé výsledky přináší judikatura týkající se možnosti zaměstnavatele sledovat soukromou e-mailovou korespondenci zaměstnanců na firemních počítačích, surfování na webových stránkách atp. Krátké mediální ohlasy jsou zkreslené. Posuzování, co smí zaměstnavatel a kde začíná ochrana osobnosti zaměstnance, je případ od případu podle toho, jak svá práva zaměstnavatel předem zajistil. Takže nejen řádné uzavření pracovní smlouvy, ale i následný vnitřní předpis není formalita, ale velmi důležitý dokument. Účastníci Klubového dne se dozvěděli podrobněji, které faktory hrají tu určující roli i podle judikátů Evropského soudního dvora.

Práva zaměstnanců jako slabší smluvní strany jsou dosti velkorysá (a dají se snadno zneužít), ale nejsou bezbřehá. Tak třeba kritiku nadřízených si zaměstnanec smí dovolit také jen v určitých aspektech, vulgarismy už vůbec mohou být brány jako závažné porušení pracovních povinností stejně jako požití alkoholu, drog, zcizení majetku nebo podnikání zaměstnance. Zásadně však platí antidiskriminační princip: při stejném pochybení více zaměstnanců se musí ke všem přistoupit stejně.

Ne všichni jsou si vědomi, že zaměstnanec se nemůže svého zákonem daného práva vzdát, ledaže by to bylo pro zaměstnance výhodné. Takže zdůvodnění: vždyť on chtěl pracovat víc než zákon povoluje, nechtěl preventivní prohlídku atp. nikoho nevyviní.

Nikoliv novým, ale velmi aktuálním fenoménem jsou kontroly inspekce práce, které jsou přepadové a nekompromisní. Znamená to mít vždy v pořádku a k dispozici pracovní smlouvy, evidenci pracovní doby, povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…

Účastníci Klubového dne s lektorem diskutovali, ptali se – a ani nezpozorovali, že vymezený čas dávno uplynul. Tak potřebné to bylo téma a tak dobře prezentované.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři