Tzv. černá listina leteckých dopravců v rámci EU

Tisk Email

Seznam aerolinií, které mají zakázaný provoz v rámci Evropské unie, tedy tzv. čenou listinu leteckých společností.

Pro zvýšení bezpečnosti v Evropě rozhodla Evropská komise – po dohodě s orgány bezpečnosti letecké dopravy členských států – o zákazuleteckých společností, které nejsou dostatečně bezpečné pro provoz vevropském vzdušném prostoru. Tyto společnosti a bližší informace k problematice jsou k nalezení na adrese https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/safety/air-ban/doc/list_cs.pdf
Aktualizováno k 16. květnu 2017
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: