Spolupráce s námi

Máte zájem o přímé oslovení téměř dvou set kvalitních cestovních kanceláří a cestovních agentur ? Sháníte jejich databázi ? Rádi byste jiným způsobem spolupracovali s Asociací ? Tady je několik možností pro Váš záměr.

USPOŘÁDÁNÍ KLUBOVÉHO DNE

Každý měsíc se členové Asociace schází na tzv. Klubovém dni. Ten zpravidla začíná v 15 hodin a za přibližné 3 hodiny jeho trvání proběhne odborný program na aktuální téma, prezentace novinek a nových produktů ze strany zájemců o prezentaci a během rautu diskuse. Celá akce má vždy svého hostitele (restaurace, hotel, kavárna, divadlo a jiné objekty vhodné pro následné využití v cestovním ruchu, které mají zájem prezentovat své služby), který má možnost nejen prezentovat své služby na uvedeném rautu, ale samozřejmě v rámci vystoupení při zahájení Klubového dne představí svůj podnik a jeho nabídku pro cestovní ruch. Přítomná cílová skupina je většinou mezi 40 - 60 majiteli nebo manažery s rozhodující pravomocí z CK a CA.

Chcete se stát hostitelem této akce a představit svůj objekt ? Pak nás kontaktujte na tel. 224 914 543 nebo pomocí e-mailu

ZAKOUPENÍ ČLENSKÉ DATABÁZE

Máte zájem oslovit členské subjekty pomocí e-mailu nebo dokonce jim zaslat svoji tištěnou nabídku ? Pak nás kontaktujte se žádostí o zakoupení členské databáze. Tuto můžete zakoupit na CD, kde naleznete přehledný seznam všech členských subjektů uložený ve formátu MS Excel.

Máte zájem o zakoupení této databáze ve které můžete hledat a filtrovat členské subjekty i např. podle druhu činnosti ? Pak nás kontaktujte na tel. 224 914 543 nebo na e-mailu. Cena kompletní databáze je pouhých 1 000.- Kč bez DPH.

INZERCE V PERIODIKÁCH ASOCIACE

Pokud máte zájem o písemné oslovení členů se svojí nabídkou, pak je hned několik možností. Můžete nechat umístit svoji inzerci do pravidelného Zpravodaje, který obsahuje odborné zprávy a důležité informace pro všechny členy a je rozesílán každý měsíc celé členské základně.

Můžete svůj inzerát umístit do Adresáře členů ACK ČR, který je tištěn vždy jedenkrát ročně a jeho distribuce probíhá nejen na českých veletrzích cestovního ruchu a to jak mezi odborníky, tak i mezi veřejnost, ale také na zahraničních veletrzích a na mnoha informačních místech (Česká centra, zastoupení CzechTourism v zahraničí, paluby letadel vybraných leteckých společností apod.).

Jednou z možností je umístění reklamního banneru na těchto internetových stránkách. Od 1. října 2009 jsou nabízeny 3 základní pozice (horní pozice banner 468 x 60 px - základní cena 7 000.-,Kč, spodní pozice banner 468 x 60 px - základní cena 5 000.- Kč, pravá pozice v menu 150 x 150 px až 320 px základní cena 6 000.- Kč - ceny jsou bez daně z přidané hodnoty). Pro podmínky uveřejnění reklamy kontaktujte sekretariát.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 224 914 543 nebo na e-mailu. Nabídku šitou na míru pro Vás připravíme obratem.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: