Práva cestujících v letecké dopravě - zpozdění, zrušení letu, odepření nástupu na palubu letadla

Tisk Email

Zpoždění

Pokud je váš let zpožděn na odletu, máte právo na asistenci, na proplacení výdajů a zpáteční let, a to v závislosti na délce zpoždění a na vzdálenosti letu.

Pokud přiletíte do vaší cílové destinace se zpožděním více než 3 hodiny, máte nárok na náhradu, pokud nebylo zpoždění způsobeno mimořádnými okolnostmi.

 

Náhrada – odepření nástupu na palubu, zrušení letu, zpoždění na příletu

částka v EUR

vzdálenost

250

maximálně 1 500 km

400

ve vzdálenosti nad 1 500 km v rámci EU a u všech ostatních letů o délce od 1 500 do 3 500 km

600

více než 3 500 km

Pokud vám letecký dopravce nabídl přesměrování a vy se do své cílové destinace dostanete se zpožděním2,3 nebo 4 hodiny, lze náhradu snížit o 50 %.

Náhrada – zpoždění

 • Pokud se do cílové destinace dostanete se zpožděním 3 hodiny nebo více, máte nárok na náhradu, pokud zpoždění není způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla bývala přijata všechna přiměřená opatření .
 • Pokud zmeškáte navazující let na trase v rámci EU (nebo mimo EU, pokud jde o let s odletem z některé ze zemí EU), měli byste mít nárok na náhradu, pokud se dostanete do vaší cílové destinace se zpožděním více než 3 hodiny. Nezáleží na tom, zda je dopravce uskutečňující návazné lety z EU nebo ze země mimo EU.
 • Pokud odlétáte ze země mimo EU do cílové destinace v zemi EU s návaznými lety uskutečňovanými po sobě dopravci ze země mimo EU a ze země EU nebo pouze ze zemí EU, budou vzhledem k právu na náhradu v případě dlouhého zpoždění na příletu do cílové destinace vzaty v úvahu pouze lety uskutečňované dopravci EU.
 • Na náhradu nárok nemáte, pokud zmeškáte navazující lety v důsledku zpoždění při bezpečnostních kontrolách nebo pokud jste na přestupním letišti nerespektovali čas nástupu do letadla.
 • Pokud souhlasíte s letem na jiné letiště, než bylo na původní rezervaci, a přiletíte pozdě, máte nárok na náhradu. Časem příletu, který se používá pro výpočet délky zpoždění, je čas příletu na letiště uvedené v původní rezervaci nebo destinace, na níž jste se dohodli s daným leteckým dopravcem. Náklady na dopravu mezi alternativním letištěm a letištěm v původní rezervaci nebo v odsouhlasené destinaci by měl nést letecký dopravce, který uskutečňuje daný let.
 • Pokud vám letecký dopravce nabízí přesměrování a vy se do své cílové destinace dostanete se zpožděním 2,3 nebo 4 hodiny, lze náhradu snížit o 50 %.

Mimořádné okolnosti – zpoždění

Mimořádné okolnosti mohou vést k více než jednomu zrušení nebo zpoždění v cílové destinaci. Příklady událostí definovaných jako mimořádné okolnosti jsou rozhodnutí řízení letového provozu, politická nestabilita, nepříznivé povětrnostní podmínky a rizika spojená s ochranou před protiprávními činy.

Mezi situace, které se na mimořádné okolnosti nepovažují, patří:

 • většina technických problémů, které vyvstanou během údržby letadel nebo jsou způsobeny nedostatky v údržbě letadla
 • srážka mobilních nástupních schůdků s letadlem

Pokud se letecký dopravce odvolá na důvody způsobené mimořádnými okolnostmi, musí je jasně vysvětlit. Letecký dopravce uskutečňující daný let není v případě zrušení nebo zpoždění na příletu povinen platit náhradu, jestliže může prokázat, že toto zrušení nebo zpoždění na příletu je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla bývala přijata všechna přiměřená opatření.

Proplacení výdajů, přesměrování nebo změna rezervace v případě odepření nástupu na palubu nebo zrušení

Letecký dopravce je povinen vám nabídnout (jednorázově), možnost výběru mezi:

 • proplacením výdajů na letenku a, pokud máte navazující let, zpátečním letem na letiště odletu při nejbližší příležitosti
 • přesměrováním do cílové destinace v nejbližším možném termínu nebo
 • přesměrováním na pozdější dobu podle přání cestujícího za srovnatelných dopravních podmínek s výhradou dostupnosti míst

Jakmile si vyberete jednu z těchto tří možností, ve vztahu k ostatním dvěma možnostem již vaše práva zanikla. Letecký dopravce vám však stále může poskytnout náhradu.

 • Pokud letecký dopravce nesplní svoji povinnost nabídnout přesměrování nebo návrat za srovnatelných dopravních podmínek při nejbližší příležitosti, musí vám proplatit náklady na vaši letenku.
 • Pokud letecký dopravce nenabídne možnost volby mezi proplacením výdajů nebo přesměrováním a místo toho jednostranně rozhodne, že proplatí náklady na původní letenku, máte nárok na proplacení dodatečných nákladů ve výši rozdílu ceny s novou letenkou (za srovnatelných dopravních podmínek).
 • Pokud jste si rezervovali let tam a zpáteční let zvlášť u různých leteckých dopravců a let tam je zrušen, proplácejí se výdaje pouze na tento zrušený let.

Pokud však let tam a zpáteční let uskutečňují různí letečtí dopravci, nicméně tyto lety byly součástí jediné rezervace, máte v případě, že byl let tam zrušen, tato práva:

 • náhrada
 • možnost volby mezi i) proplacením výdajů na celou letenku (s letem tam a zpátečním letem) nebo ii) přesměrováním na jiný let tam

Zdroj: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_cs.htm
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: