Jak je to s cestováním dětí, musí mít svůj vlastní pas?

Tisk Email
Od 27.6.2012 musí mít každý, kdo překračuje hranice, svůj vlastní platný cestovní doklad - a platí to i pro děti jakéhokoliv věku.  Děti tedy potřebují stejně jako dospělí pro cesty mimo EU platný cestovní pas a pro cesty do zemí Evropské Unie buď cestovní pas nebo občanský průkaz.
Cestovat na základě zapsání v pasu rodičů není po 26.6.2012 již možné.

V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí. 

Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: