Dovoz potravin živočišného původu do Chorvatska

Tisk Email
Zákaz dovozu potravin živočišného původu do Chorvatské republiky (Směrnice o podmínkách dovozu potravin živočišného původu, NN 35/08) byl zrušen 12. června 2008, (Směrnice o ukončení platnosti Směrnic o podmínkách dovozu potravin živočišného původu, NN 68/08).

Tímto byla situace vrácena do právního stavu před 1. červnem 2008, tj. do Chorvatské republiky bylo možné soukromě dovážet maximálně jeden kilogram potravin živočišného původu na osobu.

Nyní se, podle vyjádření Chorvatského turistického sdružení, dovoz potravin živočišného původu do Republiky Chorvatsko řídí Směrnicí o podmínkách dovozu potravin živočišného původu v osobních zavazadlech (NN 56/09), která mezi ostatním stanoví, že ze členských zemí EU se do Chorvatska v osobních zavazadlech povoluje dovoz většího množství potravin živočišného původu než dosud, tj. povoluje se dovoz 10 kg potravin živočišného původu na osobu. Tato směrnice platí od od 20. května 2009.


Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: