Cestuji se psem, kočkou nebo fretkou. Co musím ?

Tisk Email
V rámci Evropské unie je pro cestování se psy, kočkami a fretkami od1. října 2004 používán tzv. Pet Passport neboli Pas zvířete v zájmovémchovu. Tato povinnost se vztahuje na uvedené tři skupiny zvířat z tohodůvodu, že jsou náchylná na onemocnění vzteklinou.

Pas pro zvířecí mazlíčky vychází z  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003/ESze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodnípřesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS.

Pasmá jednotnou podobu ve všech členských státech EU. Každý pas je označenkódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem. To jeu nás přidělováno Státní veterinární správou. Pas je možné získatu schválených veterinárních lékařů.

Pro cesty do většiny států EU stačí pas zvířete, identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním a očkování proti vzteklině.

Při cestování do Velké Británie, Irska, Švédska a Maltyje nutný pas zvířete, identifikace zvířete mikročipem, očkování protivzteklině, sérologické vyšetření na vzteklinu, ošetření protiechinokokóze (odčervení) a ošetření proti klíšťatům. Ošetření protiechinokokóze vyžaduje také Finsko. Kypr již požadavky na odčervení a ošetření proti klíšťatům zrušil.

Některé státy neumožňují vstup na své území s mláďaty mladšími 3 měsíců.Zákaz vstupu se týká těchto zemí: Velká Británie, Irsko, Švédsko,Malta, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko a Francie. Ostatní země udělujípro případy vstupu mláďat výjimky (obecná výjimka či individuálnípovolení). Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázenapasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do stykus volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsouzávislá.

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států,které nejsou členy EU: Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako,Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán. Ovšem konkrétní podmínky provstup se zvířaty do těchto i ostatních nečlenských zemí je třeba siaktuálně zjistit např. na zastupitelském úřadu daného státu v Českérepublice.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: