Žurnalistika a nová média - nový vzdělávací program

Tisk Email

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. otevírá nový vzdělávací program Žurnalistika a nová média.

Ve školním roce 2013/2014 bude otevřena jedna třída denní a jedna třída kombinované formy vzdělávání vzdělávacího programu Žurnalistika a nová média. U všech forem studia se jedná o tříletý obor ukončený absolutoriem a získáním titulu DiS. Školné na příští školní rok je stanovené pro denní i kombinovanou formu 25.000,- Kč (splatné ve dvou splátkách).

Přijímací zkoušky se na vyšší odbornou školu nekonají. V rámci přijímacího řízení je veden s uchazeči motivační pohovor. Termín přijímacího řízení je vypsán na 21. srpna 2013 a dále dle individuální dohody.

Možnosti uplatnění absolventa:

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností spojených s žurnalistickou profesí. Absolvent vzdělávacího programu Žurnalistika a nová média získá uplatnění zejména v mediálním prostředí a trhu, tj v multimediálních domech a korporacích, v redakcích jak nových, tak tradičních médií v jakékoliv formě. Může se uplatnit jako šéfredaktor, redaktor novinář, technický redaktor, pracovník monitoringu médií, vedoucí vydání, komentátor apod.

Absolutorium se skládá po ukončení studia třetího ročníku z:

  • zkoušky z odborných předmětů/modulů – Historie a typologie médií, Tvorba žurnalistických celků, Redakční management a multimediální workflow,
  • zkoušky z anglického jazyka,
  • obhajoby absolventské práce.

Praktická příprava probíhá podle učebního plánu formou odborné praxe v přímé činnosti a za plného provozu v denících, týdenících, měsíčnících a internetových serverech největšího multimediálního vydavatelského domu v ČR – Ringier Axel Springer CZ, pod dohledem špičkových profesionálů.

Přehled modulů:

Moduly jsou rozděleny do tří skupin -  povinné, povinně volitelné a volitelné, názvy modulů, jejich zakončení a kreditové ohodnocení je uvedeno v učebním plánu.

Případné dotazy zodpoví: Mgr. Jaroslava Pikhartová (pikhartova@pbvos.cz) – zástupkyně ředitelky školy.

Nově zrekonstruovaná budova školy se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je žákům k dispozici i zahrada. Dopravní spojení: trasa metra C – stanice nádraží Holešovice, bus č. 201 – zastávka Kuchyňka.

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: