VEDENÍ LIDÍ, MOTIVACE, ZPĚTNÁ VAZBA

Tisk Email

Umíte správně vést lidi? Umíte je motivovat k lepším výkonům? Umíte jim poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu k jejich práci? Znáte výhody a nevýhody různých stylů vedení lidí? Umíte delegovat? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v našem semináři, během kterého bude věnován prostor i praktickému nácviku těchto dovedností. 

Seminář se koná dne  20. června 2014 (pátek) od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin na adrese: TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2.

 Účastníci během semináře se seznámí se základy vedení lidí, jejich motivací, podáváním zpětné vazby a delegováním. Rozeznají svůj obvyklý typ vedení lidí a podávání zpětné vazby. Rozšíří si své znalosti a další způsoby motivace spolupracovníků či podřízených, naučí se nové způsoby podávání zpětné vazby.

Obsah: 

 • klíčové vlastnosti dobrých vedoucích
 • role vedoucího
 • styly vedení lidí – jejich výhody a nevýhody
 • jak efektivně motivovat?
 • čtyři motivační typy lidí
 • zlaté pravidlo motivace
 • Maslowova hiearchie potřeb a její dopad na každodenní pracovní život
 • rozvoj lidí a zpětná vazba
 • pravidla účinné zpětné vazby
 • modely efektivní zpětné vazby
 • tipy pro zpětnou vazbu
 • nácvik zpětné vazby
 • delegování

Cena kurzu: 1 000 Kč. Cena zahrnuje závěrečné osvědčení, desky, papíry na psaní, základní studijní materiál. Vzhledem k charakteru semináře je počet účastníků v kurzu omezen.

Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková

Cena: 1 000 Kč, cena zahrnuje desky, papíryna psaní, základní studijní materiál a závěrečné osvědčení.

Více informací ZDE.

TYRKYS, škola cestovního ruchu, s.r.o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2

Kontakt: 224 916 485, kurzy@tyrkys.cz 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: