Semináře k novele OZ jsou v přípravě

Tisk Email

Protože se blíží začátek roku 2014 a s ním i účinnost nového Občanského zákoníku, připravili jsme pro vás čtyři semináře, které pomohou v základní orientaci, a to nejen obecně, ale zároveň ve změnách týkajících se prodeje zájezdů. Rovněž bude k dispozici i základní informace o přípravě novely zák. č. 159/1999 Sb. a směrnice 90/314/EHS.

Pražský seminář k novele OZ proběhne již 15. října 2013 v hotelu Kampa. Seminář v Ostravě se uskuteční 21. listopadu 2013, v Brně 25. listopadu 2013 a v Plzni 26. listopadu 2013. Seminář je připraven za podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a je určený pro pracovníky cestovních kanceláří. Počet účastníků je limitován na jednu osobu z jednoho subjektu, rozhodující je čas přihlášení. Účast na semináři je ZDARMA.

Máte zájem? Napište nám: ackcr@ackcr.cz

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: