Po stopách pražských německých spisovatelů III.

Tisk Email

Nabízíme vám opět možnost vydat se po místech spojených se známými pražskými německými spisovateli.

Další vycházka se koná dne 14. dubna 2013 od 14:00 hodin. Doba trvání cca 2,5 hodiny.

Vhodné pro všechny zájemce o toto téma - průvodce, učitele, milovníky literatury
i Prahy.

Pojďme se projít po Starém Městě a připomeňme si životopisná fakta i díla našich německy hovořících spoluobčanů, kteří zde navštěvovali školy, kulturní instituce, pracovali v nakladatelstvích.

Kde začínala L.Reinerová jako novinářka pro emigrantské nakladatelství z Berlína?

Podívejme se do rodného domu E.E.Kische nebo do míst, kde vycházela Bohemia.

Odkud popularizoval M.Brod českou hudbu a literaturu?

Psali o pražských domech, čtvrtích a jejich obyvatelích, Praha byla jejich osudem, láskou.

Okrajově se dotkneme méně přístupných míst spjatých s F.Kafkou.

Na Starém Městě se přiblížíme modernějším dějinám, pomoci německým emigrantům ve 30.letech, osudům spisovatelů za 2.sv. války, po ní, připomeneme si konference o F.Kafkovi v Liblicích.

Lze najít nějaké pojítko moderních spisovatelů k profesorovi Bernardu Bolzanovi?

Přednáší PhDr. Lenka Mandová, specialistka na německou literaturu a Prahu.

Na vycházku je třeba se přihlásit předem. Platba na místě lektorovi není možná. Počet účastníků je omezen na maximálně 20 osob.

Cena: 250 Kč za vycházku

Více informací ZDE.

TYRKYS, škola cestovního ruchu, s.r.o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2

Kontakt: 224 916 485, kurzy@tyrkys.cz

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: