Nenechte sebou manipulovat!

Tisk Email

Seminář Nenechte sebou manipulovat! se koná dne 24. září 2013 (úterý) od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin na adrese: TYRKYS, Na Moráni 5, 128 00, Praha 2.

Účastníci se seznámí s problematikou manipulace v rodině, na pracovišti a ve společenských vztazích. Naučí se rozeznat zdravé způsoby komunikace od manipulativních, pochopí základní principy manipulativního jednání a zjistí, jak poznat manipulátora. Dozví se 3 základní kroky obrany a budou mít možnost trénovat nové způsoby reakcí na manipulativní jednání.

Obsah semináře:

 • manipulace a šikana v podmínkách pracoviště, v rodinných vztazích
 • pasivita, agresivita, asertivita a manipulace
 • základní druhy manipulace a její vnitřní i vnější příčiny
 • jak odhalit manipulaci a poznat manipulátora
 • formy práce s emocemi - přijetí, usměrnění, posilování frustrační tolerance
  a citové stability
 • 3 kroky obrany před manipulací pro jednotlivce
 • možnosti prevence manipulace, šikany ze strany jedince i vedoucího pracovního kolektivu
 • budování "sociální záchytné sítě" jako první pomoci při výskytu negativních jevů na pracovišti
 • metody odvrácení manipulace (kontramanipulace) v pracovních i osobních vztazích - nácvik v rámci modelových situací

Kurz předpokládá aktivní zapojení účastníků.

Počet účastníků omezen!

Cena kurzu: 1000 Kč obsahuje vlastní kurzovné, závěrečné osvědčení, desky, papíry na psaní, základní studijní materiál.

Více informací ZDE.

TYRKYS, škola cestovního ruchu, s.r.o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2

Kontakt: 224 916 485, kurzy@tyrkys.cz

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: