Kurz Průvodce cestovního ruchu plus region Praha (pátek, sobota, neděle plus květnový svátek)

Tisk Email

Kurz Průvodce cestovního ruchu plus region Praha se koná od 4. dubna do 10. května 2014 každý pátek, sobotu, neděli plus květnové svátky od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.

Kurz Průvodce cestovního ruchu, který obsahuje i výuku regionu Praha, je vysoce odborným kurzem, jehož absolvováním a složením zkoušky získáte plnou kvalifikaci průvodce. Jedná se o současný nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je velmi kvalitní přípravou ke zkoušce PK průvodce, která je akreditována Ministerstvem pro místní rozvoj.

Chcete-li si udělat Kurz Průvodce cestovního ruchu i kurz pro region Praha, je tato forma pro Vás tou nejlepší možností. Ušetříte Váš čas i peníze.

Kurz Vás připraví ke dvěma zkouškám profesní kvalifikace:

Průvodce cestovního ruchu, PK 65-021 N

Průvodce Prahou, PK 65-028 N

Rekvalifikační Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu plus region Praha Vám může proplatit Úřad práce.

ROZPIS VÝUKY:

Výuka se koná každý pátek, sobotu a nedělí a v květnové svátky v učebně Na Moráni 5, Praha 2 a zahrnuje 7 praktických prohlídek po Praze
4. dubna 2014  (pátek)            9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
5. dubna 2014  (sobota)          9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
6. dubna 2014  (neděle)          9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
11. dubna 2014  (pátek)          9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
12. dubna 2014  (sobota)        9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
13. dubna 2014  (neděle)        9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
18. dubna 2014  (pátek)          9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
19. dubna 2014  (sobota)        9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
20. dubna 2014  (neděle)        9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
25. dubna 2014  (pátek)          9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
26. dubna 2014  (sobota)        9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin 
27. dubna 2014  (neděle)        9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin 
1. května 2014    (čtvrtek - svátek)         9:00 - 13:00 
2. května 2014   (pátek)            9:00 - 13:00 
3. května 2014 (sobota)          9:00 - 13:00 
4. května 2014  (neděle)            9:00 - 13:00 
8. května 2014    (čtvrtek - svátek)         9:00 - 13:00 
9. května 2014   (pátek)            9:00 - 13:00 
10. května 2014 (sobota)          9:00 - 13:00

 

Výukový program obsahuje následující tematické celky:

  • Znalost historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu
  • Znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu
  • Využití znalostí zeměpisu České republiky
  • Využití znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů
  • Orientace v současném právním a politickém systému EU
  • Příprava nabídky a výkladu průvodce vedení skupiny a vlastní výklad turistům
  • Uplatnění právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce
  • Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu
  • Kulturně historický místopis Prahy (Praha románská, gotická, renesanční,barokní, Praha 19. a 20.století, konkrétní pražské památky a turistické trasy)

Kurz obsahuje 240 vyučovacích hodin. Z toho se 112 vyučovacích hodin uskuteční formou prezenční výuky (vyučovací hodina 45 minut) a 132 hodin formou distanční výuky (samostudium). Teoretická výuka je doplněna 7 praktickými vycházkami.

Prezenční výuka je doplněna kvalitními studijními materiály na CD, stejně tak pro část samostudia obdržíte kvalitní studijní materiály na CD. V průběhu kurzu můžete zasílat své dotazy k výuce formou e-mailu nebo přes Facebook.

Po ukončení kurzu se přihlašujete ke zkoušce Profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu 65-021-N a ke zkoušce Profesní kvalifikace Průvodce Prahou PK 65-028 N. Autorizovanou osobou k provedení zkouškek je TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu,s.r.o zastoupená PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou (autorizujícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj).

Rozsah oprávnění:

Zkouška PK "Průvodce cestovního ruchu", 65-021-N je nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v souladu s legislativou Evropské unie. Tato zkouška platí v rámci EU v rozsahu současně platné legislativy jednotlivých zemí EU (na konkrétní podmínky jednotlivých zemí je se vždy informovat).
S touto zkouškou můžete pracovat jak v domácím, tak i zahraničním cestovním ruchu-to znamená provázet jak tuzemské, tak i zahraniční turisty na území České republiky i do zahraničí.

Také získáte odznak vydávaný TYRKYS, školou kultury podnikání v cestovním ruchu "TOURIST GUIDE".

 

Zkouškou "Průvodce Prahou" PK 65-028 N prokazujete Vaši vysokou odbornost průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území hlavního města Prahy. Po úspěšném složení zkoušky dostáváte osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce Prahou. Také získáte odznak Průvodce Prahou se znakem hl. města Prahy a evidenčním číslem průvodce.

Odborní lektoři a metody výuky: v kurzu Vás budou učit naši odborní lektoři (většina našich pedagogů přednáší na vysokých školách), kteří mají vlastní bohaté zkušenosti jako průvodci. Získáte všechny potřebné informace, abyste se stali kvalifikovanými a turisty oblíbenými průvodci.

Přednášíme přístupnou a poutavou formou. U většiny přednášek je mluvené slovo lektora provázeno obrazovou projekcí. Díky zapojení sluchu i zraku je přednáška názornější, zajímavější a hlavně si více a lépe zapamatujete. Na teoretickou výuku v učebně navazuje výuka praktická. Osobně navštívíte nejvýznamnější pražské památky a seznámíte se s turistickými trasami v Praze.

 

Cena kurzu: 8 900 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD a vstupné do památkových objektů při praktické výuce.

Cena kurzu nezahrnuje cenu odborné a jazykové zkoušky, neboť vykonání zkoušky záleží zcela na vůli posluchače.

Více informací zde:

http://www.tyrkys.cz/akce/kurz-pruvodce-cestovniho-ruchu-plus-region-praha-sp13-2014.html

TYRKYS, škola cestovního ruchu, s.r.o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2

Kontakt: 224 916 485, kurzy@tyrkys.cz

 

 

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: