Konflikt jako součást života, řešení a prevence

Tisk Email

Konflikty jsou součástí života každého z nás. Seminář Vás ukáže efektivní metody řešení konfliktů (teoreticky i v praxi) a naučí Vás s nimi pracovat. Jeho část bude zaměřena na předcházení konfliktům i na rozpoznávání znaků manipulace a na úspěšnou obranu. Nabyté dovednosti si během semináře také budete moci vyzkoušet v praxi.

Seminář se koná dne 20. května 2014 (úterý) od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin na adrese: TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2.

Účastníci jednodenního interaktivního semináře si osvojí techniky předcházení a řešení konfliktních situací. Odhalí možné zdroje a příčiny konfliktů ve svém okolí, dozví se, jaký je jejich typický styl řešení konfliktů a jak s ním naložit. Dostanou možnost pracovat na modifikaci chování, změně postojů v konfliktních situacích a také zvládání emocí svých i emocí komunikačního protějšku.
 
Obsah: 

  • konflikt jako nutná součást života
  • co jsou to konflikty, jak vznikají (vliv osobnosti, komunikačního stylu, životní historie)
  • nástroje k jejich předcházení a uspokojivému zvládnutí
  • převedení sporu na problém
  • prohlubování komunikačních dovedností a jejich nácvik: dávání a přijímání zpětné vazby, rozeznání manipulace, vliv emocí
  • vznik konfliktních situací dle transakční analýzy, životní scénáře
  • zvládání konfliktních situací, styly řešení konfliktů- test
  • sdělování a přijímání kritiky
  • konstruktivní hádka
  • modelové situace, nácvik nových dovedností

Seminář předpokládá aktivní zapojení účastníků, vzájemnou spolupráci při vyhodnocování sebepoznávacích dotazníků, při modelových situacích (nácvik hledání příčin a možností řešení konfliktů). Zažijete reálné situace – sdílení zkušeností účastníků, komunikační a jiné hry, dostanete zpětnou vazbu od lektora a účastníků kurzu. 

Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková

Cena: 1 000 Kč, cena zahrnuje desky, papíryna psaní, základní studijní materiál a závěrečné osvědčení.

Více informací ZDE.

TYRKYS, škola cestovního ruchu, s.r.o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2

Kontakt: 224 916 485, kurzy@tyrkys.cz 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: