HUDBA A DIVADLO V BAROKNÍ PRAZE

Tisk Email

Pražské baroko - to nejsou jenom monumentální stavby. Kulturní svět by byl velmi ochuzen, kdyby se zapomnělo na hudbu a divadlo. Těmito dvěma aspekty se zabývá přednáška dne 27. března 2014 (čtvrtek) od 17:00 do 20:00 hodin na adrese: TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2.

Období baroka se spojuje s postupným rozšiřováním opery, baletu a s pronikáním hudebních vložek a tance do činohry. V té době bylo téměř nemyslitelné, aby v rámci divadelního představení nezazněly výrazné či decentní tóny.

Jakou roli ale hrálo divadlo v životě obyvatelů barokní Prahy? Která místa byla vyhrazena pro kulturu? Kdo byli nejdůležitější skladatelé té doby?

Přednáška je zaměřena na hlubší pochopení  postavení  hudby a divadla a jejich proměny  v barokním slohu obecně(včetně rozvoje hudebních nástrojů, uplatnění kulis, kostýmů) a jejich aplikaci v pražském prostředí.

Seznámení s tvůrci, interprety a místy(chrámy, paláce), kde zaznívala hudba a konala se divadelní představení(divadlo dvorské a šlechtické (zámecké), náboženské, lidové). Nabyté informace rozšíří obzor průvodce o vybraných místech nejatraktivnějších tras v Praze. Přednáška je doplněna hudebními ukázkami a obrazovým materiálem.

Přednáška je určena průvodcům, průvodcům Prahou, pracovníkům cestovních kanceláří, studentům, pedagogům a zájemcům o historii.

Přednáší: PhDr. Eva Hájková

Cena přednášky: 400 Kč (cena zahrnuje desky n a psaní, papíry a CD s materiály k přednášce)

Více informací zde.

TYRKYS, škola cestovního ruchu, s.r.o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2

Kontakt: 224 916 485, kurzy@tyrkys.cz

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: