Asertivita jako strategie jednání

Tisk Email

Náš seminář je určen všem, kteří často jednají s lidmi (pracovníci cestovního ruchu, pedagogičtí pracovníci, podnikatelé, obchodníci, sekretářky atd.) a těm, kteří chtějí propojit nejvyšší účinnost vyjednávání se zachováním taktu a zdvořilosti. Kurz je veden zajímavou a poutavou formou za použití zážitkových metod naší velmi zkušenou terapeutkou a dlouholetou lektorkou.

Seminář Asertivita jako strategie jednání se koná dne 7. března 2013
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin
na adrese: TYRKYS, Na Moráni 5,
128 00 Praha 2.

Základní obsah semináře

- asertivita jako životní postoj a metoda řízení mezilidských vztahů
- definice asertivity a možnosti využití asertivního chování
- základní pravidla asertivity
- verbální a neverbální komunikace a asertivita
- aktivní naslouchání a empatie
- rozlišování mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou
- asertivní práva a povinnosti
- umět vyjádřit a přijímat kritiku a dokázat přiměřeně říci „Ne“

Po skončení semináře obdržíte osvědčení o absolvování.

Cena: 950 Kč obsahuje cenu vlastního semináře, desky, papíry na psaní, osvědčení o absolvování.

Počet účastníků je omezen.

Více informací zde:

http://www.tyrkys.cz/akce/asertivita-jako-strategie-jednani-asertivita-2013.html

TYRKYS, škola cestovního ruchu, s.r.o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2

Kontakt: 224 916 485, kurzy@tyrkys.cz

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: