Plán činnosti 2008/9

Tisk Email
Plán činnosti TO sekce ACK ČR na období

září 2008 až květen 2009 

Plán / témata zasedání touroperátorské sekce:

1/ v září 2008: téma: Novela občanského zákoníku a její dopad na cestovní ruch 

Komentář: v září už bude jasné,jak proběhla hlavní část připomínkového řízení k novele občanského zákoníku, jaké změny kterých ustanovení jsou finálně navrhovány, co se nám podařilo-nepodařilo vylobovat, od kdy je navrhovaná platnost nového občanského zákoníku a budeme tedy schopni diskutovat rizika pro cestovní ruch a navrhovat možná opatření k jejich minimalizování.

- implementace změn do všeobecných podmínek CK

- implementace změn do reklamačního řádu

- možnosti pojištění CK proti nově vzniklým rizikům

2/ v prosinci 2008: téma: Spolupráce touroperátorů a provizních prodejců

Témata jako: provize, superprovize, objemové bonusy, problematiku DPH, problematiku zájezdů do destinací v rámci EU a mimo EU (do tzv. třetích zemí), placení provizí(ihned při převodu peněz, nebo fakturováno zpětně), vzájemná platební morálka, atd.

- navrhuji spojit společně s RES (retailerskou sekcí)s ohledem na velmi silnou vzájemnou interakci těchto témat pro obě skupiny našich členů.

- poukázkové systémy (platby poukázkami), dopad na výši provizí

- platby kartami

3/ v únoru 2009: téma: Autobusové zájezdy 

Témata jako: silniční daň a obratová daň na území ČR, EU, mimo EU, AETR, ...

4/ v dubnu 2009: téma: Zahraniční touroperátoři, prodávajících zájezdy na trhu v ČR - konkurence pro české touroperátory

- medializace údajné výrazné výhodnosti nabídek cizích (německých...) touroperátorů ve srovnání s českými touroperátory v českých médiích 

- zavádějící srovnávání nesrovnatelných zájezdů (chartery X linkové lety, zájezdy v sezóně X mimosezóně) 

- přístup českých úřadů k této problematice (ČOI nebo ŽÚ neustále kontrolují české touroperátory a mnohdy je pokutují za relativně drobné dílčí nedostatky ... a nezajímají se o skutečnost, že některé cizí subjekty, prodávající své zájezdy na území ČR, vůbec nesplňují podmínky pro podnikání v cestovním ruchu v ČR), postoj provizních prodejců k této problematice, atd.

KLUBOVÉ DNY 

1/ říjen 2008: Vstupní formality pro cesty do USA (respektive USA / Kanady) 

Moderuje za představenstvo: Jan Kužel

Svoji účast potvrdil vicekonzul velvyslanectví USA v Praze odpovědný za vízovou politiku Saul Hernandez.

2/ prosinec 2008: Pojištění insolvence, pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám (klientům), nové trendy v cestovním pojištění klientů. 

Za účasti zástupců pojišťoven: ECP, ETICS, Mondial, Allianz, a dalších. 

Moderuje za představenstvo: Zdeněk Kříž

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: