Zvýšení cen zájezdů dle zákona č. 159/1999 Sb. nemá maximální limit 10%

Tisk Email

V médiích/Televizní noviny TV Nova, 4. února 2009/ jsme zaznamenali velmi nepřesnou a zavádějící interpretaci citovaného zákona týkající se oprávnění cestovních kanceláří zvyšovat ceny zájezdů.

Dle uvedené informace "mají cestovní kanceláře možnost zvýšit jednostranně cenu zájezdu maximálně o 10 procent..."

ACK ČR chce předejít možným nedoruzuměním plynoucím z výše uvedené informace a považuje za nutné informovat spotřebitele, že Zákon č. 159/1999 Sb. nestanovuje možnost zvýšit cenu zájezdu max. o 10%. Výše navýšení ceny zájezdu není zákonem omezena, hranice 10% je v zákoně uvedena v souvislosti se změnou kursu české koruny, kdy jedním z důvodů pro zvýšení ceny je i zvýšení směnného kursu použitého prostanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. ACK ČR doporučuje klientům CK, aby se při koupi zájezdu seznámili se smluvními podmínkami, neboť v nich musí být uvedeno, za jakých podmínek může CK jednostranně zvýšit cenu zájezdu a jakým způsobem bude toto navýšení kalkulováno.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: