Zhodonocení letní sezony ve výjezdovém cestovním ruchu

Tisk Email

Uplynulou letní sezonu můžeme hodnotit relativně dobře. Pochopitelně a podle očekávání se nemohly opakovat rekordní výsledky posledních let – ale nenaplnily se ani černé předpovědi některých odborníků.

Počátek sezóny a předsezónní prodej byly negativně poznamenány přerušením letového provozu v důsledku výbuchu islandské sopky a v médiích periodicky zveřejňovanými úvahami o dalších možných explozích. Výrazně negativně se odrazila také krize v Řecku, která se projevila opět daleko více v médiích než ve skutečných překážkách pro turisty, kde došlo nejvýš k jistému zpoždění letů. Psychologicky to ovšem prodej zájezdů do Řecka ovlivnilo.

S potěšením konstatujeme, že navzdory krizím nedošlo ke krahu žádné z větších či středních cestovních kanceláří tak, jak předpovídali někteří analytici. Cestovní kanceláře poněkud zracionalizovaly svou nabídku a v průběhu sezóny a v jejím závěru došlo k oživení poptávky.

Pokles poptávky se projevil spíše u nejlevnějších kategorií, střední a vyšší vrstvy své cesty tak neomezují. Dochází však postupně ke změnám v časovém rozložení. Klienti realizují více kratších cest a pobytů.

Tomu odpovídá i široká nabídka, kterou cestovní kanceláře připravily na zimní sezónu, což znamená nejen lyžování, ale i exotické destinace.

Významným nástrojem pro nabídku a prodej zájezdů je internet. Klienti i cestovní kanceláře si však právěm stěžují, že někteří internetoví prodejci neuvádějí nebo umně skrývají, která cestovní kancelář je organizátoem zájezdu. Je to sice povinnost vyplývající zezákona č. 159/1999 Sb., ale zákon bohužel nestanovuje, jak a kde musí být tato informace zveřejněna.

Novým fenoménem internetové nabídky se stane Sdovolena.cz – internetový vyhledávač provozovaný nejnámějším českým portálem Seznam.cz, který bude zájemce o zájezd odkazovat přímo na pořadatelskou cestovní kancelář. Nad tímto projektem převzala Asociace cestovních kanceláří záštitu.

Kontakt:   Jan Papež, místopředseda pro komunikaci, tel.: 603 535 989 e-mail: jan.papez@ackcr.cz

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: