Vyjádření k návrhu AČCKA na změnu legislativy

Tisk Email
Asociace cestovních kanceláří České republiky zaujala již včera v ČTK jasné stanovisko k nutnosti změnit legislativu týkající se provozování cestovního ruchu, včetně konkrétně prodeje zájezdů.

ACK ČR se chce podle včerejšího vyjádření svého předsedy Viliama Siveka „zasadit o zpřísnění podmínek pro podnikání v cestovním ruchu." Ten konstatoval, že „mezery v zákoně jsou u nás v tomto směru obrovské".

Podle Miroslava Rese, místopředsedy ACK ČR vidí tato asociace základní klíč řešení v eliminaci problému, jehož modelovým příkladem je krach Cestovní kanceláře Tomi Tour, a v jasně nastavených kritériích - a to formou zákona a z něj vyplývajících sankčních ustanovení. Jak řekl, s návrhem AČCKA se v Asociaci cestovních kanceláří ČR rádi seznámí a po diskusi s členskou základnou - tj. zástupci předních cestovních kanceláří v naší republice - zaujmou stanovisko.

ACK ČR by podle svého tiskového mluvčího Jana Papeže uvítala hodnocení spolehlivosti cestovních kancelářích. Považuje však za nevhodné, aby toto hodnocení zpracovávala jakákoli asociace cestovních kanceláří, protože tato asociace žije z členských příspěvků CK. Takto zásadní konflikt zájmů fakticky znemožňuje, aby takové hodnocení bylo objektivní.

„Návrh AČCKA nicméně vnímáme pouze jako doplňkové řešení, které bez jasné opory v zákoně nemůže přinést významnější posun v rozvoji cestovního ruchu," zdůraznil V. Res.

Zdroj : Jan Papež, tiskový mluvčí ACK ČR
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: