Varování MZV k Egyptu z 6.6.2012 je přehnané

Tisk Email

Tisková zpráva

Varování MZV k Egyptu z 6.6.2012 je přehnané

Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) považuje za nutné velmi důrazně uvést na pravou míru  tzv. Aktuální doporučení k cestám do Egypta, vydané Ministerstvem zahraničních věcí ČR dne 6.6.2012. Ministerstvo zahraničních věcí v tomto doporučení varuje před cestou do Egypta a odvolává se na jakési blíže nespecifikované bezpečnostní riziko.

Ministerstvo zahraničních věcí neinformovalo ACK ČR o důvodech, které jej vedly k takovému varování. ACK ČR zastupuje více než  70% trhu se zájezdy do Egypta a cestovní kanceláře sdružené v ACK ČR mají v tuto chvíli v Egyptě několik tisíc  klientů a další tisíce klientů se na svou dovolenou v Egyptě chystají v nejbližších dnech. Pokládáme za neprofesionální, že Ministerstvo zahraničních věcí nekomunikovalo s cestovními kancelářemi, ačkoliv svým tzv. varováním velmi výrazně ovlivňuje cestovní ruch mezi Českou republikou a Egyptem.

Ani po mnoha naléháních ani po mnoha hodinách čekání nám Ministerstvo neupřesnilo svá obecná a vágní prohlášení. Pracovníci Ministerstva se ve svých odpovědích skrývali za „tajné informace“, „důvěryhodné zdroje“, „tajné služby“ apod. Oproti tomu delegáti našich členských cestovních kanceláří, kteří působí na různých místech Egypta a obchodní partneři z Egypta potvrzovali, že turistům nehrozí žádné patrné nebezpečí. Ani ministerstva zahraničí zemí jako je Velká Británie, Francie či Německo nevydala podobná varování, naopak, místa, před nimiž MZV ČR varuje, označují jako ta, na která se cesty po Egyptě jedině doporučuje směrovat, samozřejmě při zachování obezřetnosti při počínání individuálních turistů.

Teprve v podvečer prohlásil pan Ministr zahraničních věcí  Karel Schwarzenberg, že Ministerstvo reaguje na nedávný únos české občanky. Tento únos ovšem nebyl ani teroristickým činem, ani politickým skutkem, jednalo se o kriminální případ a byl vyřešen velmi rychle. Předpokládáme, že je tato skutečnost našim diplomatům známa a pokládáme za absurdní na základě této kauzy vyvolávat paniku a napětí mezi českými turisty.

Zároveň se musíme velmi rázně ohradit proti výrokům tiskového mluvčího Ministerstva zahraničních věcí pana Koláře, který prohlásil : "Říkáme, že v Egyptě si mají lidi dávat pozor, protože to není standardní země. Lidi tam přijedou do hotelu a vidí zemi jen cestou na letiště a myslí si, že je to normální země. Nechápou ale, co je za hotelem, že vás za rohem může prodat průvodce za sto dolarů." Takové prohlášení pokládáme za skandální! Pan Kolář poškozuje tímto neuváženým a hloupým prohlášením, které  neodpovídá skutečnosti, pracovníky v cestovním ruchu, cestovní kanceláře a vztahy mezi Egyptem a Českou republikou. Žádáme od Ministerstva zahraničních věcí omluvu a od pana Koláře vysvětlení, jaké má pro své prohlášení důkazy.

Asociace cestovních kanceláří ČR v žádném případě nechce podceňovat nebezpečí, která mohou na cestách českým turistům hrozit. Naše členské cestovní kanceláře investují mnoho energie do budování bezpečného zázemí pro své klienty. Naši delegáti v místech pobytu velmi pozorně sledují místní podmínky a citlivě posuzují možná nebezpečí. Cestovní kanceláře jsou proto schopny velmi organizovaně, profesionálně a s plnou odpovědností reagovat na vzniklé situace a jsou připraveny je řešit ve prospěch svých klientů.  Odmítáme prohlášení Ministerstva zahraničních věcí a jeho zaměstnanců, které poškozují naši věrohodnost.

Pokud má Ministerstvo zahraničních věcí opravdu vážné a seriózní signály, že mohou být  čeští turisté v Egyptě ( a zvláště na Sinaji) v nebezpečí, žádáme, aby nám tyto informace Ministerstvo předložilo  tak, aby bylo možné vyhodnotit a přijmout skutečně potřebná opatření. Samotné Výmluvy na tajné informace, tajné služby a podobné „mlhy“ bez jakýchkoliv upřesňujících pokynů pokládáme  za neprofesionální a vyvolávající zbytečnou paniku.

Jan Papež

místopředseda ACK ČR pro vnější vztahy a tiskový mluvčí

jan.papez@ackcr.cz

603535989


 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: