Valné shromáždění ACK ČR: Silní a akční

Tisk Email

Valné shromáždění ACK ČR: Silní a akční 

Výroční Valné shromáždění Asociace cestovních kanceláří České republiky 1.11.2011 v hotelu Diplomat Praha probíhalo v duchu jejích zásad: místo líbivých prohlášení – stručné shrnutí výsledků houževnaté práce a vyjednávání, prodebatování dalších náročných úkolů a cílů, pokud možno v lehkém konverzačním tónu. Setkání kolegů - obchodních partnerů a přátel v pauzách ve foyer a při báječném obědě.  Zároveň jako praktický výsledek propojení cestovních kanceláří a agentur s přidruženými členy – workshop členů sekce památek a významných turistických cílů, na kterém představili své programy a prospekty k zařazení do nabídky turistům.  Za účasti hostů, kteří mají co říci – a kteří zároveň mají zájem vyslechnout. Přede všemi shromáždění uvítalo  poslankyni Ing.Janu Fischerovou, členku zahraničního výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která odběhla ze schůze Poslanecké sněmovny, aby předala nejčerstvější informace k atmosféře kolem pozměňovacích návrhů k Občanskému zákoníku. 

 

Náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Michal Janeba ocenil práci ACK v oblasti dodržování pravidel pro podnikání a brožury, které v tomto směru s podporou MMR vydala. Uvítal, že se podařilo vytvořit parlamentní podvýbor pro cestovní ruch, ale práci s ním je třeba zintenzivnit. Společným orgánem pro řešení problémů je Kolegium cestovního ruchu, v jehož radě je tajemník ACK. Konstatoval, že hlavním problémem není množství turistů, ale kvalita cestovního ruchu a vyzval ke společné mediální práci.

Zdeněk Juračka, prezident SOCR konstatoval, že vláda ani parlament nevěnuje sektoru služeb ani cestovnímu ruchu náležitou pozornost. Vyzval proto ke spolupráci – šance je v nově utvořené pracovní skupině tripartity, která se bude zabývat vypořádáním s nerovnými podmínkami v podnikání a výběrem daní. 

Ing.Václav Stárek, prezident AHR informoval o očekávaném nárůstu cen ubytování v příštím roce. AHR se snaží dělat osvětu, pokud jde o rozumnou cenotvorbu a nepodbízení. AHR se zabývá kvalitou -  vyzval cestovní kanceláře k podpoře klasifikovaných ubytovacích zařízení.

Ing. Rostislav Vondruška, ředitel CzechTourism ocenil dlouhodobou spolupráci s ACK, vyjmenoval hlavní projekty CzechTourism a vyjádřil otevřenost ke spolupráci jak pokud jde o podněty k činnosti, zvláště k marketingovému plánu, tak i ve vztahu k mediální sféře.

VicePrezident SOCR Ing. Pavel Hlinka v jako obvykle brilantním a vtipném projevu vyzval k aktivnímu využití možností, které má Hospodářská komora. Ve spolupráci s AHR je třeba řešit problematiku slevových portálů, hotelových cen. Ocenil činnost náměstka ministra M.Janeby a ředitele odboru cestovního ruchu MMR A. Hozdeckého.

Předseda ACK Viliam Sivek a místopředseda V.Dolejš ve zprávě o činnosti informovali o tom, jak Asociace rozšířila svou působnost jako platforma pro součinnost cestovních kanceláří a agentur s jejich hlavními dodavateli, a sice hned ve 3 důležitých segmentech: směrem k leteckým společnostem, směrem k internetovým firmám a last but not least směrem k turistickým atraktivitám – tedy památkám a jiným významným turistickým cílům. O zájmu o takovou spolupráci svědčí, že počet přidružených členů se od ledna 2010 zvýšil víc než o polovinu – ze 48 na 78. ACK je dnes nejen nejdéle činným, ale i nejreprezentativnějším podnikatelským sdružením v branži. Situace není lehká. Statistická čísla z cestovního ruchu vypadají lépe než v předchozím roce, ale někdy je to klamné: např. v incomingu sice přibylo turistů, ale nikoliv příjmů. Ne za všechno může krize, ale také cenové podbízení hotelů. Další vyhlídky ovlivní zvýšení DPH z ubytování, což v kombinaci s hrozící ekonomickou krizí nebude snadné ustát. Ocenil kroky CzechTourismu v propagaci, jenže podpora incomingu potřebuje další systémové kroky, aby byrokratické nedomyšlenosti nepodrážely smysl akvizice, jak se to stává např. při udělování víz. ACK se o řešení dlouhodobě zasazuje, průběžně projednává s MZV konkrétní případy, ale zvláště nyní jde o to, abychom nemuseli hasit vzniklé požáry v době, kdy se o každého turistu pereme s celou Evropou. Pokud jde o legislativu, po dlouhém úsilí se podařilo přesvědčit ústavně právní výbor PSP ČR, aby nahradil zprofanovaný pojem „ztráta radosti z dovolené“ neutrálním „narušení dovolené“. V návrhu Občanského zákoníku je rovněž lépe ošetřeno, aby organizátor zájezdu musel plnit zákonem stanovené povinnosti, kdykoliv nabízí zájezd podnikatelským způsobem. V další části zprávy stručně zmínil aktivity ACK výlučně pro její členy, počínaje pracovními pomůckami a semináři k nové legislativě přes poradenskou činnost, pomoc při vyřizování reklamací, informační činnost až po oblíbené Klubové dny či fam tripy, při kterých mají členové možnost seznámit se se zajímavými objekty a nabídkami a vyzkoušet si hotelové a gastronomické podniky na vlastní kůži. Tak jako i na Valném shromáždění, kde hostitelský hotel Diplomat Prague obstál na výtečnou jak v kongresových službách tak i svou skvělou gastronomií. O konkrétní práci na jednotlivých úsecích činnosti hovořili předsedové sekcí M.Bělovský o sekci IATA a jejím boji za prodejce letenek, Z.Kříž o touroperátorské sekci a tvorbě pracovních příruček, J.K.Myslivcová o sekci památek a významných turistických cílů, která propojuje památky a CK a spolu s CzechTourism připravila sérii seminářů, P.Čermák o internetové sekci, Online marketingu, optimalizaci SEO i dalším programu, P.Krč o tom, že prodejci často nevědí, že ACK je tu i pro ně, že jde o propojení retailerů s touroperátory a vyzval ke společnému řešení vztahů ke slevovým portálům. Ze zprávy tiskového mluvčího J.Papeže o jeho mediálních vystoupeních vyplynulo, jak obrovskou práci odvedl.

Předseda ACK V.Sivek uzavřel jednání s tím, že nás čeká velmi těžké období a vyzval všechny ke společnému úsilí: v jednotě je síla!

V odpolední uzavřené části jednání členové projednali úpravu stanov tak, aby plně odpovídaly dynamice ACK, aktualizovali Morální kodex a prohovořili náročný program činnosti na další období. Následně zvolili jako obvykle třetinu představenstva, které nyní bude pracovat ve složení uvedeném na webových stránkách www.ackcr.cz – kontakty, tj:

Předseda: Viliam Sivek

Místopředseda: JUDr.Vladimír Dolejš

Místopředseda pro vnější vztahy: Jan Papež

Místopředseda: Petr Krč

Místopředseda: Mgr. Zdeněk Kříž

Členové představenstva: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová

Světlana Mihulová

JUDr.Miroslav Bělovský

Milan Kittner

Ing.Jan Kužel

Miroslav Uherek

Ing.Stanislav Zíma

 

Revizor účtů: RNDr. Ladislav Havel

                             

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: