Tisková zpráva - Chorvatsko

Tisk Email

Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) jespolu s Chorvatským turistickým sdružením (HTZ) velmi znepokojenaopakovanými útoky tiskového mluvčího Asociace českých cestovních kanceláří aagentur (AČCKA) Tomio Okamury. Po zveličeném problému se vstupem nezletilýchosob, který mezi prohlášeními pana Okamury byl spoluprací ACK ČR, HTZ avelvyslanectví RH v Praze zdárně vyřešen vytvořením jednoduchého dotazníkua zjednodušením celé procedury, dochází nyní k dalšímu poškození způsobenémuneznalostí platných zákonů v Chorvatsku. Jedná se o zákaz dovozu potravindo Chorvatska.

Uvedený zákon je v platnosti již delší dobu a tov podobě celních pravidel pro dovoz potravin. Navíc ani po jehodeklarovaném zavedení (1. června 2008) praxe neukazuje, že by docházelo k hromadnémuzabavování potravin dovážených českými nebo jinými turisty.

V uměle vytvářené atmosféře Chorvatska jako státu,který nemá rád české turisty je třeba zdůraznit, že stejná pravidla platí provšechny státy Evropské unie. I přes fakt, že dominantní roli v Chorvatskuhrají turisté z Německa nebo Itálie, podobné negativní kampaně jako u nás seu nich v médiích neobjevují.

Proti spekulacím o poklesu zájmu o zájezdy do Chorvatskahovoří nejen Chorvatský statistický úřad (za první kvartál zaznamenal nárůst příjezdůčeských turistů o 13 procent oproti stejnému období loňského roku av počtu přenocování dokonce o 24 procent), ale také všechny členské cestovníkanceláře ACK ČR a někteří další významní hráči na poli prodejů chorvatskérekreace. „Žádná z členských cestovních kanceláří neuvádí pokles zájmu aprodeje. U více než poloviny oslovených cestovních kanceláří dochází naopak k nárůstuprodejů o více než 10 procent a vzhledem k naplnění sjednaných kapacitnikdo neuvažuje o poskytování rapidních slev", uvádí Jan Papež, tiskový mluvčíAsociace cestovních kanceláří České republiky.

Jeho slova potvrzuje i Ing. Miroslav Falber, MBA ředitelcestovní agentury croatia24, s.r.o. provozující online prodej pobytů v Chorvatskus meziročním nárůstem rezervací o 43 procent - „Nelze souhlasit s tvrzenímTomio Okamury z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, podle nějždochází k razantnímu zlevňování zájezdů a pobytů do Chorvatska kvůlisoučasným omezením. Tento pokles možná zaznamenávají některé cestovní kancelářes nereálnými kalkulacemi nebo nekvalitním produktem", konstatuje Falber asouhlasí tak s vyjádřením ředitele Chorvatského turistického sdružení v PrazeAntunem Plenkovićem, který poukazuje na vysokou kvalitu služeb v Chorvatsku zaustálené ceny.

Asociace cestovních kanceláří České republikys Chorvatským turistickým sdružením tedy žádá o vyvážené zpravodajstvíz této oblasti, které nebude využitím nepravdivých výroků některýchjedinců neopodstatněně vyvolávat negativní nálady veřejnosti vůči jednéz nejoblíbenějších destinací českých turistů, kterou Chorvatsko dle každoročníchstatistik bezesporu je.


Antun Plenković
ředitel
Chorvatské turistické sdružení
Krakovská 25
110 00 Praha 1
tel. : 222 211 812

Jan Papež
tiskový mluvčí
Asociace cestovních kanceláří
České republiky
Lípová 15
120 44 Praha 2
mob. : 603 535 989
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: