Stanovisko ACK ČR k nárokům klientů v případě vyšší moci

Tisk Email

V souladu s Občanským zákoníkem a zákonem č.159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů klienti v případě, kdy se zájezd z důvodu vyšší moci (tj. neodvratitelné události, kterou cestovní kancelář nemohla ovlivnit) neuskuteční (nebo uskuteční jen zčásti), nemají ze zákona nárok na náhradu škody. V případě, že se zájezd ještě vůbec neuskutečnil, se cestovní kancelář s klientem mohou dohodnout na změně cestovní smlouvy (překnihování na jiný termín nebo jinou destinaci) nebo od cestovní smlouvy odstoupit.

V případě prodloužení pobytu v zahraničí ze stejného důvodu náklady s tím spojené dle zákona hradí klient. Cestovní kancelář je povinna zákazníkovi v nesnázích poskytnout rychlou pomoc ( 852k Obč. zákoníku) , není však povinna hradit žádné vícenáklady ( 852j Obč. zákoníku).

Všechna další plnění, která CK poskytne ve prospěch klientů, jsou nad rámec jejích povinností a případné vstřícné postupy záleží na rozhodnutí managementu každé jednotlivé cestovní kanceláře.

ACK ČR vítá, že mnohé cestovní kanceláře vycházejí postiženým klientům v rámci svých možností vstříc a apeluje, aby členské cestovní kanceláře dle svých možností nabízely klientům neuskutečněných zájezdů možnost překnihování na jiný termín nebo jinou destinaci.

Pro letecké služby platí plně nařízení ES č. 261/2004.

V současné době probíhají jednání Evropské komise o možnosti poskytnout dotace na odškodnění jednotlivých subjektů v případě přírodní katastrofy či jiné náhlé příhody způsobené aktivitou sopky Eyjafjallajökull. V případě, že dotace budou ze strany EK poskytnuty, bude ACK ČR iniciovat to, aby byly poskytnuty nejen leteckým společnostem, ale i postiženým cestovním kancelářím a agenturám.

Asociace nesouhlasí s názory zástupců Evropského spotřebitelského centra a z tohoto důvodu již oslovila ministra R. Vondrušku, aby zahájil jednání k rychlému řešení situace. Znění celého dopisu naleznete ZDE. Zdroj : ACK ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: