Spolupráce ACK ČR a ČOI ke zvýšení ochrany klientů cestovních kanceláří

Tisk Email

Spolupráce ACK ČR a ČOI ke zvýšení ochrany klientů cestovních kanceláří

26.1. ústřední ředitel České obchodní inspekce Ing. Mojmír Bezecný a předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Viliam Sivek dohodli spolupráci obou subjektů s cílem dále kultivovat trh cestovního ruchu, radit snaživým a postihovat černé ovce.

Předseda ACK ČR, který jednání inicioval, zdůraznil, že ACK ČR má zájem na kvalitním poskytování služeb cestovních kanceláří a dodržování platné legislativy, vede k tomu své členy i odbornou veřejnost a podává podněty živnostenským úřadům na subjekty zjevně porušující zákon.

Ústřední ředitel ČOI Ing. Bezecný k tomu konstatoval: „Pokud jde o závěry z kontrol, cestovní kanceláře dosahují lepších výsledků než je celkový průměr zjištění ČOI v roce 2015. Roli v tom zřejmě má působení profesního sdružení. Vítám zájem ACK ČR o další prohloubení spolupráce tak, aby se z konkrétních závad poučili všichni podnikatelé a chyby se neopakovaly.“  

Představitelé ČOI a ACK ČR se dohodli na konkrétních obrysech spolupráce, konzultacích ohledně správného způsobu plnění povinností vyplývajících z nové legislativy , jakož i na uspořádání semináře pro cestovní kanceláře a agentury.

Předseda ACK ČR Viliam Sivek k tomu dodává: „ACK ČR radí a pomáhá jak cestovním kancelářím a agenturám, tak i široké veřejnosti například na seminářích, veletrzích i prostřednictvím médií a svých webových stránek www.ackcr.cz a www.ack.travel . Soustavně se snažíme podporovat dobré jméno cestovního ruchu a zvyšovat jeho úroveň. Spolupráci s ČOI proto vidíme jako významný faktor.“  

Jan Papež
místopředseda ACK ČR pro vnější vztahy a tiskový mluvčí
jan.papez@ackcr.cz 
tel. 603 535 989

Michal Veber
tajemník ACK ČR
michal.veber@ackcr.cz 
tel. 608 217 271

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: