Shrnutí vývoje příjezdového cestovního ruchu

Tisk Email

V hromadných ubytovacích zařízeních počet příjezdů i přenocování  zahraničních turistů od roku 2005 neustále narůstal. Rekordním rokem se stal rok 2007, kdy se v HUZ ubytovalo 6 679 704 zahraničních turistů a strávili zde 20 610 186 přenocování. Jedná se o doposud nejvyšší hodnoty za celou historii, kdy Český statistický úřad sleduje počty příjezdů a přenocování do HUZ. V následujícím roce 2008 počet příjezdů do České republiky spíše stagnoval. Naplno se na návštěvnosti světová ekonomická krize/recese projevila v roce 2009, kdy byl zaznamenán propad příjezdů téměř ze všech zdrojových zemí a v počtu příjezdů jsme se dostali na nejnižší hodnotu za posledních 5 let.

Až dosavadní výsledky za rok 2010 nám dávají důvod k mírnému optimismu, kdy vývoj letošního roku z hlediska příjezdů by se měl opět navrátit do kladných hodnot.

Z hlediska délky pobytu se mírně projevil aktuální celosvětový trend zkracování doby pobytu, kterýsouvisí s růstem frekvencí a cílových destinací nízkonákladových leteckých dopravců. Turisté totiž zvyšují frekvenci dovolených v průběhu roku a současně tak zkracují délku svých pobytů v dané destinaci. Zatímco v roce 2005 činila průměrná délka pobytu 4,1 dne, v roce 2009 to bylo už pouze 3,9 dne.

Vývoj v roce 2010 – výsledky za prvních 8 měsíců a predikce vývoje do konce roku

Za prvních 8 měsíců roku 2010 se ubytovalo v hotelech v České republice 3 806 993 zahraničních turistů, což znamená nárůst oproti loňskému roku o 241 959 hostů. Pokračuje tedy pozitivní trend mírného růstu v příjezdovém cestovním ruchu, který započal již v prvním čtvrtletí 2010.

O pozitivních výsledcích příjezdového cestovního ruchu svědčí i fakt, že z TOP 10 zdrojových zemí mělo šest z nich několika procentní nárůst v počtu příjezdů, přičemž největší nárůst zaznamenalo Rusko. Celkově se obsazení první pětky nemění. Nejvíce nás navštěvují turisté z Německa, na druhém místě turisté z Ruska, třetí pozici obsadili návštěvníci z Polska, čtvrtí jsou Britové a páté místo patří Italům.

Ve sledovaném období je průměrná doba pobytu necelé 4 dny, přičemž nejdéle u nás pobývali Rusové s délkou pobytu přesahující 6 dní, téměř 5 dnů pobytu dosahují Němci a délku pobytu přesahující 4 dny zaznamenáváme u turistů z Nizozemí.

Také v krajích zaznamenali mírný nárůst v příjezdech turistů. Nejoblíbenější je tradičně Praha, Karlovarský kraj a kraj Jihomoravský, mírným nárůstem se také může pochlubit kraj Plzeňský.

Prognóza pro celkový vývoj

Prognóza pro celkový vývoj příjezdového cestovního ruchu v tomto roce je příznivá. Do konce roku 2010 by se mohl přiblížit počet příjezdů zahraničních turistů k hranici 6 milionů.

Výsledky českého cestovního ruchu, především ty finanční – a o ty jde zejména,   by mohly být ještě mnohem příznivější, kdyby se cestovnímu ruchu dostalo v součinnosti všech sfér řízení dost koncepčnosti v marketingu, sebevědomí v propagování našich předností a pružnosti v odstraňování administrativních bariér.

 

Období

Počet hostů

Počet přenocování

celkem

nerezidenti

rezidenti

celkem

nerezidenti

rezidenti

Period

Number of Guests

Number of Overnight stays

Total

Non-residents

Residents

Total

Non-residents

Residents

 

 

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

2009

1

502 824

293 526

209 298

1 405 526

926 679

478 847

2

486 466

278 545

207 921

1 388 088

856 705

531 383

3

609 558

384 918

224 640

1 634 487

1 113 516

520 971

4

706 522

476 872

229 650

1 843 201

1 347 643

495 558

5

785 977

516 728

269 249

2 057 318

1 433 339

623 979

6

745 251

475 366

269 885

1 944 274

1 302 750

641 524

7

783 775

532 889

250 886

2 346 668

1 572 005

774 663

8

882 546

606 190

276 356

2 577 076

1 770 604

806 472

I.-VIII

5 502 919

3 565 034

1 937 885

15 196 638

10 323 241

4 873 397

2010

1

502 925

298 636

204 289

1 383 892

920 929

462 963

2

502 082

284 157

217 925

1 396 179

865 789

530 390

3

654 520

415 054

239 466

1 772 029

1 201 141

570 888

4

715 526

470 662

244 864

1 860 770

1 341 891

518 879

5

863 517

581 838

281 679

2 228 578

1 590 454

638 124

6

811 229

528 002

283 227

2 086 130

1 419 617

666 513

7

868 254

585 367

282 887

2 503 918

1 661 667

842 251

8

936 015

643 277

292 738

2 723 163

1 879 301

843 862

I.-VIII.

5 854 068

3 806 993

2 047 075

15 954 659

10 880 789

5 073 870

index

106

107

106

105

105

104

 

Platební bilance v prvním pololetí


rok

2010

2009

2008

2007

příjmy z cestovního ruchu v mil. Kč

61 079,20

59 849,90

61 226,40

60 730,80

index 2010:příslušný rok

 

102

99,76

100,6

 
 

výdaje na cestovní ruch v mil. Kč

34 176,30

37 322,00

37 416,90

31 045,60

index 2010:příslušný rok

 

91,57

91,34

110,08

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: