Sekce Památek a významných turistických cílů Asociace cestovních kanceláří – slaví první narozeniny

Tisk Email

Sekce Památek a významných turistických cílů Asociace cestovních kanceláří –  slaví první narozeniny!
Před rokem v únoru byla založena sekce Památek a významných turistických cílů ACK ČR. Naše činnost zažila raketový start a v průběhu roku do sekce vstoupilo 29 přidružených členů ACK ČR, vesměs nových členů. Ze stran turistických cílů je zájem ohromný.

V lednu jsme připravili společnou expozici na veletrhu GO 2011, která byla po celou dobu veletrhu obklopena návštěvníky. Současně se předsedkyně sekce PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová zúčastnila setkání představitelů a odborníků v cestovním ruchu s mons. Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským. Na setkání se jednalo o otevření se církevních památek návštěvníkům.

O projekt a činnost sekce Památek a významných turistických cílů je nebývalý zájem i ze strany cestovních kanceláří a cestovních agentur, které se aktivně seznamují s expozicemi jednotlivých
objektů a průběžně je zařazují do svých nabídek pro tuzemské i zahraniční návštěvníky České republiky.

Pro členy Asociace cestovních kanceláří – představitele významných cestovních kanceláří a agentur a pro zástupce médií připravila Sekce památek a významných turistických cílů další pozoruhodnou prezentaci.

Poštovní muzeum – muzeum, které je výjimečné svými sbírkami i v mezinárodním srovnání -  ale když se budeme ptát Pražanů, kde se nachází … jen málo lidí to ví a možná ještě méně lidí zde bylo.

A přesto malebný Vávrův dům v blízkosti Vltavy ukrývá vzácná tajemství a světové unikáty.
Poštovní muzeum bylo založeno 18. prosince 1918 a bylo symbolické, že ve stejný byla vydána i první československá známka, známé Hradčany podle návrhu Alfonse Muchy.

Sídlo Poštovního muzea je umístěno v barokním domě ze 17. století, který je součástí pražské památkové rezervace UNESCO. Celková plocha muzea představuje cca 760 m2.

Dominantním prostorem je výstavní sál se stálou expozicí známkové tvorby v přízemí objektu. Ve výstavních skříních umožňujících prezentaci 600 výstavních ploch jsou veřejnosti představeny reprezentativní soubory poštovních známek a ostatní dokumentace známkové tvorby tak, jak je během svojí existence Poštovního muzea ve své činnosti shromáždily čtyři generace odborných pracovníků muzea.

Sbírky  Poštovního muzea čítají na milion předmětů. Návštěvník může obdivovat nejen první poštovní známku světa - Black Penny, ale i unikátní Merkury - první novinové poštovní známky světa z roku 1851, které v tehdejším Rakousku sloužily k doručení novin a lepily se přímo na tiskoviny. Merkury jsou součástí velice cenné studijní sbírky klasických rakouských známek. Veřejnosti je samozřejmě představena i kompletní sbírka poštovních známek Československa a České republiky, počínaje prvními československými poštovními známkami, slavnými „Hradčany“ od Alfonse Muchy, známkami československých legií, přetisky rakouských a uherských známek „Pošta československá 1919“ a množství dalších filatelistických zajímavostí.

Ve Vávrově domě se od roku 1988 nachází i velmi bohatá knihovna o více než 18 000 knihovních jednotkách. Podstatnou část knihovních fondů tvoří poštovní úřední pomůcky, jízdní řády a přehledy silničních, vlakových a leteckých kursů.  Za pozornost stojí cestovní příručky (itineráře) ze 17. a 18. století, poštovní lexikony, telefonní, telegrafní a radiokomunikační příručky. K dispozici jsou také české a zahraniční katalogy poštovních známek.

Chloubou budovy Muzea je původní měšťanský interiér z poloviny 19. století – čtyři salónky s nástěnnými malbami Josefa Navrátila. Jedná se o neobyčejně vzácný interiér, v němž bohatý rejstřík Navrátilových námětů dokládá období historizujícího romantismu  a tzv. nového rokoka: v jednom z pokojů je ornamentálně malovaný strop s květy, v dalším, zvaném Divadelní, je šestnáct výjevů z historických legend a her, je zde např. Libušino poselstvo Přemyslu Oráčovi, Oldřich a Božena nebo Lazebnice Zuzana převážející Václava IV. přes Vltavu. V této místnosti je autoportrét Josefa Navrátrila s paletou v ruce, s podpisem a datem dokončení práce 1847. V salónku, který je určitě nejpůsobivější, jsou romantické krajiny, např. Krajina pod Kamýkem, Lázně Gastein a další romantické motivy alpské krajiny, jak je Navrátil poznal na svých cestách po Rakousku, Itálii a Švýcarsku. Tyto malby jsou jediné, které se v pražském měšťanském interiéru zachovaly.

Součástí Poštovního muzea je i jeho pobočka v bývalém opatství Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. V rozsáhlé expozici na ploše téměř 1 800 m2 je představena historie poštovnictví od 16. století po současnost, včetně dějin telegrafu a telefonu. Samostatnou částí expozice je kočárovna s unikátní sbírkou vozů a kočárů, včetně klasických poštovních dostavníků a saní.

Zřizovatelem Poštovního muzea je Česká pošta, státní podnik.

Tisková zpráva dne 3.2.2011

PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, členka představenstva Asociace cestovních kanceláří
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu,s.r.o, www.tyrkys.cz , tel 602 204 123

Kontakt:

Česká pošta, s.p.

Poštovní muzeum

Nové Mlýny 2, 110 00  Praha 1

Tel. +420 222 312 006

E-mail: postovni.muzeum@cpost.czwww.postovnimuzeum.cz, www.ceskaposta.cz

Ředitel: PhDr. Jan Galuška

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: