Rozložení prázdnin stojí za seriózní diskusi

Tisk Email

 

Evropská komise v nedávné době přišla s novou iniciativou. Chce dosáhnout toho, aby jednotlivé členské země upravily školní prázdniny tak, aby se nesoustředily pouze do mála letních měsíců. "Komise podporuje celoroční, vyvážený přístup k turistické infrastruktuře a službám," popisuje server EurActiv.“

Asociace cestovních kanceláří ČR v reakci na tuto aktivitu Evropské komise připomíná, že již v červnu 2009 navrhovala, aby tzv. klouzavé prázdniny - tj. počátek a konec letních prázdnin se posouvá po regionech a druzích škol ze současného období červenec a srpen na období červen – září včetně, při zachování současné délky prázdnin 2 měsíce - byly zavedeny i v České republice.

Že to byl návrh promyšlený a smysluplný dokazuje to, že nedávná argumentace Evropské komise je naprosto shodná s argumenty předloženými před rokem ze strany ACK ČR.

Ukazuje se stále zřetelněji, že takové řešení může mnohem lépe odpovídat současným ekonomickým, dopravním, ale i klimatickým podmínkám.

Připomeňme si některé hlavní argumenty, kterými Asociace cestovních kanceláří ČR podpořila svůj návrh :

  • Omezené kapacity ubytovacích a kulturních center i výletních cílů, jejich přetíženost a tím i složitější dostupnost pro co nejširší okruh zájemců a naopak jejich nedostatečné využití mimo školní prázdniny – to je každoroční realita v hlavních letních měsících. Rozložení prázdnin by jednoznačně pomohlo využití kapacit a odlehčení přetížení nejen turistických center, ale zvláště dopravních tepen v červenci a srpnu.
  • Obrovský pozitivní dopad by rozložené prázdniny měly především na rozvoj a udržitelnost turistiky v regionech. Zde by se totiž díky tomu prodloužila sezóna téměř na dvojnásobek. Vyplatilo by se tedy investovat do nových zařízení a majitelé by měli šanci získat prostředky na obnovu stávajících kapacit. To by se v důsledku promítlo i do mnohem lepší připravenosti přivítat i zahraniční klienty. A neméně silný dopad by byl i na zaměstnanost v regionech.
  • Rodiny s dětmi by při nastavení flexibilnějších, příznivějších podmínek nemusely „hromadně“ jezdit na dovolenou v nejvyšší a tedy nejdražší sezóně - v červenci a srpnu, kdy např. v Itálii a částečně i v Řecku a Chorvatsku mají hromadné prázdniny a některé destinace tak na několik týdnů zdražují až o 100%.
  • Cesty na dovolenou by se podstatně zrychlily tím, že by odpadlo čekání v nekonečných kolonách na dálnicích. S největší pravděpodobností by v důsledku toho došlo i podstatnému snížení dopravních nehod.
  • V neposlední řadě by i čeští i učitelé by uvítali, kdyby měli možnost cestovat jinak, než v největší koncentraci turistů a za nejvyšší ceny.
  • Nezanedbatelný význam by toto řešení mělo i pro bezproblémový chod firem, zdravotnictví, služeb i institucí státní sféry. Logicky by větší rozložení časového úseku dovolených usnadnilo chod firem a institucí.
  • Tzv. outgoingové cestovní kanceláře  by časové rozložení školních prázdnin uvítaly určitě proto, že by se jim období největší poptávky po dovolených s dětmi rozložilo do více měsíců, mohly by tak reagovat daleko bohatší nabídkou oblíbených destinací.

Asociace cestovních kanceláří ČR se proto považuje za velmi prospěšné znovu v návaznosti na záměr Evropské komise iniciovat znovuotevření diskuse na téma tzv. „klouzavých prázdnin“ a pevně věří, že tentokrát bude diskuse seriózní a pragmatická. Např. v Německu mají s klouzavými prázdninami mnohaleté velmi dobré zkušenosti a Asociace cestovních kanceláří ČR je si jista, že jejich zavedení v České republice by bylo ve všech směrech velmi prospěšné.

Kontakt: Jan  P A P E Ž, místopředseda  jan.papez@ackcr.cz mobil: 603 535 989

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: