Rozložení prázdnin - šance nejen pro regiony

Tisk Email

Asociacecestovních kanceláří ČR ( ACK ČR ) s podporou ministra České republiky promístní rozvoj Rostislava Vondrušky přichází s iniciativou pro legislativníprojednání flexibilnějšího rozložení čerpání hlavních, tj. letních, školníchprázdnin. Asociace, sdružující v širokém zastoupení i nejvýznamnější hráčena našem trhu cestovního ruchu, vychází podle sdělení svého předsedy ViliamaSiveka ze zkušeností s negativními dopady dlouholeté úzkésezónnosti hlavních školních prázdnin na rozvoj domácí,ale i zahraničníturistiky, na ekonomický chod regionů, a v neposlední řadě na život rodins dětmi. 

Omezenékapacity ubytovacích a kulturních center i výletních cílů, jejich přetíženost atím i složitější dostupnost pro co nejširší okruh zájemců a naopak jejich nedostatečnévyužití mimo školní prázdniny - to je každoroční realita v hlavníchletních měsících. Snaha ACK ČR vychází mj. z rozboru provedeného  mezi jejími členskými cestovními kancelářemi. „Typodle vlastních zkušeností jednoznačně potvrzují, že klienti CK  by určitě rozložení letních prázdnin velmi uvítali,"uvádí Zdeněk Kříž, ředitel CK Siam Travel.  Ulevilo by se jistě i samotným touroperátorům.

Rodiny s dětmi by přinastavení flexibilnějších příznivějších podmínek nemusely „hromadně" jezdit nadovolenou v nejvyšší a tedy i v domácích ubytovacích zařízeních nejdražšísezóně - v červenci a srpnu, kdy navíc např. v Itálii a částečně i v Řeckumají hromadné prázdniny a některé destinace tak na několik týdnů zdražují až o padesátprocent. Potíže mají české cestovní kanceláře a jejich klienti  vevytížení garantovaných ubytovacích kapacit v Chorvatsku a Středomoří naopak včervnu, září a říjnu. Přitom  při rovnoměrnějšímvyužití by bylo mimo jiné možné např. dosáhnout lepších cen pro touroperátory- a tedy tím i pro české cestovatele.  

Tzv. outgoingové cestovníkanceláře  by časové rozložení školníchprázdnin uvítaly určitě proto, že by se jim období největší poptávky podovolených s dětmi rozložilo do více měsíců, mohly by tak reagovat dalekobohatší nabídkou oblíbených destinací.

Dnes to je podle AsociaceCK ČR mnohdy tak, že například v červnu se letecké zájezdy prodávají za2990 Kč + taxy  a v červenci, kdy jsou u nás dva státní svátky ak tomu nejvytíženější začátek prázdnin z hlediska domácího ivýjezdového cestovního ruchu, jsou zájezdy nedostatkové. A to i vlivem omezenékapacity tolik žádaných charterových letů. 

V měsících červnu a září navícposkytují ubytovatelé slevy, využívané hlavně rodinami s předškolnímidětmi. Mají-li zároveň školáka, nastává problém. Často pak na přelomové termínyuvolňují dítě ze školy, což působí rušivě jak pro školu, tak pro rodiče i prosamotné školáky.

Rozloženíškolních prázdnin  by tak přispělo nejen klepšímu využití ubytovacích kapacit, ale i k ekonomičtějšímu a klidnějšímuplánování rodinných dovolených.

Konkrétnínávrhy řešení, projednávané Asociací cestovních kanceláří ČR s vedenímresortu ministerstva pro místní rozvoj, směřují k vytvoření možností pročerpání hlavních školních prázdnin - např. po regionech - v rozmezí od 1.června do 30. září. Pro inspiraci není třeba přitom chodit daleko -v sousedním Německu má praxe střídavě rozloženého období školních prázdnindlouholetou a dobře ověřenou tradici, a nakonec i u nás se lze inspirovatpodobnou praxí z organizování jarních prázdnin.

„Výsledný efekt by mohl znamenat podle navrhovatele - ACK ČR -  celkově vyšší obsazenost ubytovacích kapacitminimálně ve čtyřech letních měsících," uvádí Vladimír Dolejš, místopředsedaAsociace.  „Budeme proto iniciovat návrhrozložení letních prázdnin alespoň do tříměsíčního cyklu - ať už pevného neborotačního," sdělil V. Dolejš.

Zdroj : Jan Papež, tiskový mluvčí ACK ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: