Předseda ACK ČR jednal s premiérem o incomingu

Tisk Email

 

Pod záštitou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR se 24. března uskutečnilo ve spolupráci a v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze setkání podnikatelů v obchodu a cestovním ruchu se členy vlády ČR. Podnikatelé tak mohli na nejvyšší úrovni přednést své požadavky a postoje k možnému rozvoji maloobchodu a cestovního ruchu v ČR, který se podílí na tvorbě HDP a zaměstnanosti v naší zemi 16 procenty.

Setkání se spolu s premiérem zúčastnili čtyři ministři vlády: ministr financí Eduard Janota, ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka, ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška a ministr zemědělství Jakub Šebesta a dva náměstci ministrů – za školství Petr Špirhanzl a za průmysl a obchod Erik Geuss.

Nosným tématem setkání, které se konalo i jako součást akcí k 20.výročí založení SOCR a ACK ČR, bylo zvýraznit povědomí o pozici a roli obchodu, pohostinství a cestovního ruchu a prezentovat jeho potíže a požadavky a zároveň demonstrovat připravenost podnikatelů ke zkvalitnění služeb a podpoře zaměstnanosti. K tomu však potřebují lepší a korektní podnikatelské prostředí, odstranění nadbytečné regulace a užší vzájemnou součinnost. Premiér ČR Jan Fischer ve svém vystoupení nejen uznal význam obchodu a cestovního ruchu pro české národní hospodářství, ale i fakt, na který dlouho poukazujeme, totiž, že uvedená oblast nebyla obvykle v hledáčku zájmu exekutivy a státních institucí.

Předseda ACK ve svém vystoupení otevřel téma udělování českých víz pro klienty cestovních kanceláří a agentur, zvl. v zemích bývalého Sovětského svazu a poukázal na ztráty, které pro ČR vyplývají z nepružného udělování víz. Turisté z této oblasti představují jedny z nejlukrativnějších: průměrně utratí 3883 Kč denně, přičemž délka pobytu více než 5 dnů je rovněž nadprůměrná. Proto se o ruské turisty všechny turistické destinace ucházejí. V uplynulém roce jich však přijelo do ČR o čtvrtinu méně než v roce 2008, přičemž příčina tohoto stavu není  v krizi, ale je zejména v nepružné vízové politice, která v bývalých zemích Sovětského svazu patří k nejsložitějším a nejbyrokratičtějším v celé Evropské unii.

Přes řadu jednání ACK na příslušných rezortech se tento nežádoucí jev stále zhoršuje a z analýz i konkrétních případů, které jsme schopni  předložit, lze předpokládat, že počty ruských turistů, kteří navštíví naši zemi, opět poklesnou, protože nejsme schopni rychle reagovat na podmínky evropského cestovního ruchu a přizpůsobit problematiku vyřizování víz okolnímu konkurenčnímu turistickému světu. Proto předseda ACK Viliam Sivek požádal premiéra o sestavení pracovní skupiny z kompetentních zástupců MMR, MZV, MPO jakož i ACK jako podnikatelského sdružení, jejímž cílem by bylo urychleně předložit analýzu současného stavu a navrhnout konkrétní opatření k vyřešení tohoto problému.

Kromě oficiálního vystoupení prohovořil V. Sivek tuto a další problematiku i v kuloárech s premiérem, jenž projevil o tento problém zájem a ochotu přispět k rychlému řešení.

Ministr pro místní rozvoj Ing. Rostislav Vondruška návazně požádal 30. 3. místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí J.Kohouta o jmenování členů pracovní skupiny na úrovni náměstka a vrchního ředitele k vyřešení situace s vydáváním víz a akreditací pro zahraniční touroperátory. Zdroj : ACK ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: