Praha je bezpečnější než Vídeň

Tisk Email

Praha, 15. června 2011V počtu trestných činů na počet obyvatel je Praha bezpečnější turistickou destinací než Vídeň, Paříž, či Londýn. Ve světovém žebříčku „mírumilovnosti“ (Global Peace Index) zase Česká republika předčí řadu evropských zemí. Vyplývá to ze zprávy „Česká republika – bezpečná destinace“, kterou ve středu zveřejnila agentura CzechTourism.

V roce 2009 připadlo na deset tisíc obyvatel hlavního města 682 trestných činů. Ve Vídni, která je hlavním konkurentem Prahy na poli cestovního ruchu, připadlo na deset tisíc obyvatel 1 032 trestných činů. Vyšší počty trestných činů na počet obyvatel zaznamenali autoři zprávy také v metropolích jako je Paříž, Londýn, či Brusel. Srovnání kriminality provedl Odbor výzkumů, trendů a inovací agentury CzechTourism na základě policejních statistik a demografických dat. Zpráva agentury CzechTourism k vyhodnocení bezpečnosti ČR jako turistické destinace využívá také světově uznávané ukazatele jako je Global Peace Index, či Index konkurenceschopnosti v cestovním ruchu. Ve většině těchto ukazatelů si ČR vede velmi dobře.

„O České republice koluje nespočet mýtů, které mnohdy velmi zásadně ovlivňují její mediální obraz v zahraničí. Z mezinárodního srovnání však vyplývá, že Česká republika je svou mírou bezpečnosti na vysoké úrovni,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška.

Mezi nejvíce rozšířené mýty patří pověst České republiky jako místa, kde dochází k častým krádežím a bují zde drobná kriminalita.

Z policejních statistik mezinárodního srovnání s vybranými státy však jasně vyplývá, že v České republice je nízká úroveň kriminality, nízké riziko teroristického útoku, jsou zde velice dobré hygienické podmínky a také poměrně nízké riziko přírodních hrozeb,“ upřesňuje závěry zprávy Mojmír Mikula, ředitel odboru Výzkumů, trendů a inovací z agentury CzechTourism. Bezpečnost je podle něj velice složitým a komplexním problémem, který nelze redukovat na drobnou pouliční kriminalitu, ale je třeba ho vnímat v širších souvislostech.

Zpráva hodnotí mezinárodní postavení České republiky v úrovni kriminality, z hlediska rizika nebezpečí teroristických činů, úrovně bezpečnosti v silniční dopravě, úrovně hygieny, rizik přírodních hrozeb a míry tolerance vůči národnostním, etnickým, náboženským a sexuálním menšinám. Zdrojová data byla ověřena z několika nezávislých zdrojů a problematika byla  konzultována s odborníky, kteří patří k uznávaným expertům ve svém oboru. Využity byly také oficiální policejní statistiky, které ukazují, že například úroveň kriminality v Belgii je dlouhodobě trojnásobně vyšší než v České republice. Česká republika byla také pro rok 2011 ohodnocena jako 5. nejmírumilovnější země k životu z celkového počtu 153 zemí světa, které hodnotí Global Peace Index (Světový index mírumilovnosti) každoročně zveřejňovaný Mezinárodním institutem strategických studií. Zpráva poskytuje velice ucelený pohled na problematiku bezpečnosti a použitá metoda „benchmarkingu“ ukazuje srovnání České republiky se sousedními státy, zeměmi Visegrádu a dalšími významnými destinacemi cestovního ruchu.

„Cílem zprávy je seznámit veřejnost s korektními a fakticky podloženými informacemi z různých nezávislých zdrojů a zhodnotit tak úroveň bezpečnosti v České republice,“ řekl generální ředitel Vondruška.

Závěry zprávy budou prezentovány odborné a široké veřejnosti v České republice i v zahraničí a měly by výrazně přispět k ještě lepšímu mediálnímu obrazu a vnímání České republiky jako ideální destinace cestovního ruchu.

Zdroj: CzT

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: