Pozor při vyřizování vstupu do USA pomocí ESTA

Tisk Email
Pozor při vyřizování ESTA Ukazuje se, že zjednodušení cest do USA prostřednictvím systému ESTA /elektronická autorizace ke vstupu do USA/ přispělo k vyššímu zájmu českých občanů o cestování do této země, na čemž zatím nic nemění ani globální krize. Vyřizování vstupního povolení je rychlé a poměrně jednoduché. Číhá zde ale jedno úskalí. Jak upozornil obchodní ředitel cestovní kanceláře America Tours Jan Kužel, „Systém ESTA při vyplňování internetového formuláře nerozeznává druh pasu, se kterým klient o autorizaci žádá. Jenže vstup do USA na základě autorizace ESTA je možný jen pro držitele pasu s biometrickými údaji. Je zde velká potenciální hrozba, že se nám s nastupující sezónou začnou na letišti objevovat klienti, kteří sice mají autorizaci ESTA, ale vydanou k jinému než biometrickému pasu. Tito lidé nebudou ani vpuštěni na palubu letadla mířícího do USA, a pokud by se jim podařilo se nějak do letadla přece jen dostat, do USA nebudou vpuštěni !!“ Zjistit tuto skutečnost až na letišti by znamenalo zmařit si cestu a přijít o prostředky do ní investované. Asociace cestovních kanceláří České republiky proto důrazně upozorňuje všechny prodejce zájezdů, aby tuto skutečnost svým klientům neopomněli zdůraznit. Zároveň nabádá i soukromé cestující: pro cesty do USA bez víza si nejprve vyřiďte biometrický pas. Všichni ti, kteří by o autorizaci ESTA žádali s jiným než biometrickým pasem, budou muset po vyřízení správného typu pasu žádat o autorizaci znovu. Ing. Jan Kužel člen představenstva ACK ČR jan@americatours.cz 485387660, 603225735
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: