Okamurovo jedenáctero není pro trh žádnou výhrou

Tisk Email

Asociace cestovních kanceláří a agentur vydala 11 kriterií pro hodnocení důvěryhodnosti cestovek. Na první pohled to vypadá jako dobrý úmysl a chvályhodná aktivita. Zvlášť když se o poslední aktivitě pana Okamury a jeho Asociace českých cestovních kanceláří a agentur hovoří pouze v obecné rovině. Ale historie nás poučila, že dobrý úmysl může mít velmi špatné a dramatické důsledky. Proto pokládáme za nezbytné podívat se tomuto tzv. „ Okamurovu jedenácteru" pod kůži a vysvětlit veřejnosti, proč jsme tak zásadně proti.

Velmi zásadní problém je pro nás již sám fakt, že zde chce jeden subjekt složený z podnikatelů posuzovat dle svých vlastních kritérií jiné podnikatelské subjekty. To samo o sobě odporuje zásadám platné legislativy, demokracie a dobrým mravům. Pan Okamura sice potvrzuje, že vše se bude odehrávat na základě dobrovolnosti, ale zároveň dodává: „ Pro lidi bude neúčast cestovky v hodnocení jasným symbolem." (HN, 24.07.2009)  To ve skutečnosti znamená, že cestovní kancelář, která nebude členem AČCKA, nebo nebude ochotna přistoupit na kritéria jejího hodnocení, bude veřejností vnímána jako riziková, nespolehlivá, jako cestovka, která „má co skrývat". To je stav, který nesmíme v demokratické zemi připustit.

Pan Okamura zatím neřekl, jak chce informace o interních záležitostech v cestovních kancelářích získávat. Legislativa mu k tomu nedává žádnou jinou legální možnost, než se prostě zeptat. O věrohodnosti odpovědí u subjektů, které budou mít problémy, lze pochybovat a tím pádem lze také pochybovat o věrohodnosti hodnocení. Pokud by chtěl pan Okamura získat právo získávat tyto informace jiným zásadnějším způsobem, musel by dosáhnout změny legislativy. Asociace by musela být změněna v komoru a účast v komoře by musela být povinná atd. To je ovšem nereálné a z hlediska oboru také nesmyslné.

Vyberme nyní některé body z tzv. „Okamurova jedenáctera", které pokládáme za nejabsurdnější a nejnebezpečnější:

Bod č. 1 - Počet oprávněných stížností CK vzhledem k počtu prodaných zájezdů

Jak chce AČCKA zjistit pravdivé údaje od jednotlivých CK ? Kdo bude rozhodovat o tom,  zda je stížnost oprávněná? Jaký poměr je ještě v pořádku? Jak AČCKA zabrání manipulaci s těmito údaji a jejich zneužití?

Bod č. 3 - CK je opakovaně propírána v médiích za dluhy zahraničním partnerům

Opakovaně znamená už 2x? Stačí, že si někdo ze zahraničí koupí v médiích inzertní plochu, na které pomluví nějakou cestovní kancelář? Jaký je přesný obsah slova „propírána"? Není tento bod snadno zneužitelný?

Bod číslo 6. - CK posílá denně 10 až 20 last minut nabídek v několika mailech, ceny jsou nesmyslně nízké.

Vydá AČCKA závazný manuál o marketingu, který budou muset cestovní kanceláře dodržovat? Bude v něm určeno, co je mravné a co nemravné?  Není náhodou pojem Last minute založený právě na tom, že jsou nabídky zveřejňovány často a na poslední chvíli a s blížícím se odletem jejich cena klesá?

Bod číslo 8. - Majitelé se snaží CK prodat, nikdo však nemá zájem

Chce tímto bodem AČCKA naznačit, že prodat společnost je od majitelů nemravné, nečestné a odporuje to zákonu? Bude AČCKA delegovat nějakého svého komisaře (např. viceprezidenta pana Okamuru) k obchodním jednáním cestovních kanceláří s případnými investory, aby pak mohla posoudit, že o cestovní kancelář „ nikdo nemá zájem"?

Jak je z výše uvedeného vidět, návrh pana Okamury a jeho Asociace cestovních kanceláří a agentur je plácnutím do vody, v důsledku dokonce nemravným pokusem uzurpovat moc a kontrolu nad oborem cestovního ruchu. Pokusem vytvořit napjatou a nezdravou atmosféru, kde bude platit heslo: „Kdo nehraje s námi, hraje proti nám a je odsouzení hodný". To musí každý rozumný člověk odmítnout, protože při snadné manipulovatelnosti jednotlivých kritérií by v důsledku takové hodnocení pouze zamlžilo trh a klientům by nepřineslo žádný prospěch.


Zdroj : Jan Papež, tiskový mluvčí ACK ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: