Obnovení zájezdů do Egypta

Tisk Email

Obnovení zájezdů do Egypta

Stanovisko ACK k turistice do letovisek u Rudého moře

Asociace cestovních kanceláří ČR vítá snahu některých cestovních kanceláří o obnovení letů do vybraných letovisek na Egyptském pobřeží. Současná situace v Egyptě ukazuje, že přímořská letoviska nejsou vnitropolitickou situací v zemi nijak zasažena. Chod letovisek a jednotlivých hotelů není nijak negativně ovlivněn. Ani zásobování resortů není nijak omezeno. Jediné omezení, které je pro návštěvníky patrné, je zrušení výletů do Káhiry a oblasti Luxoru a Karnaku. O tomto omezení jsou klienti cestovních kanceláří informováni a klienti jsou si vědomi, že toto omezení musí respektovat.

Plně respektujeme postoj Ministerstva zahraničních věcí a chápeme, že zmírnění svého doporučení necestovat do Egypta nemůže udělat tak flexibilně. Rozumíme tomu, že Ministerstvo zahraničních věcí musí prověřit celou situaci z mnoha zdrojů a že tedy bude chvíli trvat, než své doporučení změní. Jedná se ale o doporučení, ne zákaz cestování, a cestovní kanceláře mají plné právo se takovým doporučením řídit, nebo neřídit. Je třeba rozhodnutí cestovních kanceláří plně respektovat, protože jej činí profesionálně a s plným vědomím míry rizik.

Věříme, že se postupně obnoví lety i do dalších míst na pobřeží Egypta a věříme, že nebude nutné řešit podobně naléhavé situace, které vedly k zastavení prodeje zájezdů a repatriaci klientů.

27.8.2013
Jan Papež
místopředseda ACK ČR pro vnější vztahy a tiskový mluvčí

jan.papez@ackcr.cz
603535989

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: