Nejvýznamnější výstavní projekty podzimu roku 2010 a zimy 2010/11

Tisk Email

Nová sekce památek a významných turistických cílů Asociace připravila v rámci dnešní tiskové konference první prezentaci pro cestovní kanceláře, kde byly představeny nejvýznamnější výstavní projekty podzimu roku 2010  a zimy 2010/11.

Prvním představeným projektem je výstava Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský, která bude probíhat v termínu od 4.11.2010 do  6.2.2011 v Domě U Kamenného zvonu.

Výstava se uskuteční při příležitosti sedmistého výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn po jeho sňatku s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou (1.9.1310 ve Špýru, korunovace manželů 7.2.1311 v Praze).

Další výstavu pořádá Národní galerie v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu u příležitosti čtyřstého výročí narození Karla Škréty. Výstava Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo bude probíhat od 24. 11. 2010 - 10. 4. 2011 ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně Pražského hradu v Praze. Tato výstava bude vůbec nejrozsáhlejší přehlídkou tohoto významného umělce, zakladatele barokního malířství v Čechách.

Poslední představovaná výstava Pražské výletní restaurace se bude konat v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy v termínu od  22.9.2010 do 20.3.2011.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: